Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen

Behandling av temaplanene i formannskapet

Formannskapet er planutvalg og har på hvert møte fått informasjon om prosessen og arbeidet med de ulike temaplanene, og kommuneplanens samfunnsdel og arealdel.

Tirsdag 20. oktober kl. 12.00 vil sakskartet til formannskapet inneholde de fleste temaplaner som har vært arbeidet med. Formannskapet gjennomgår planene og legger disse så ut på høring. Se nettsiden her for mer informasjon om planarbeidet som har pågått siden folkemøtene i våres. 

Selve planene vil bli lagt på høring på nettsiden under "Budsjett og planer". Hver plan har en høringsfrist med når eventuelle innspill må være innsendt.  

Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel vil ta med seg de ulike temaplaners oppsummeringer og målsettinger, og vil ha egen fremlegging og høring til våren.

Kontakt

  • Kvitsøy kommune
  • Kommunehusvn. 6
  • 4180 Kvitsøy
Telefon
+47 51 73 63 00
E-post
post@kvitsoy.kommune.no
Org.nr
964 979 634

 

Viktige telefonnummer

  • Brann - 110
  • Politi - 112
  • Øyeblikkelig medisinsk nødhjelp - 113
  • Legevakt - 116117
  • Veterinærvakt
    Se info