Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen

Boplikt i Kvitsøy kommune

Plan for boplikt er en del av kommuneplanarbeidet i Kvitsøy kommune 2018. Den har til hensikt å beskrive formålet for nedsatt konsesjonsgrense i kommunen («boplikt»), hvordan kommunens forskrift er utformet og praktiseres, og vurdere effektene av denne satt opp imot de mål som ligger til grunn for nedsatt konsesjonsgrense.

Har boplikt effekt på bosettingsgrad? En av rapportene i undersøkelsen peker på at det er flere andre faktorer enn boplikt som påvirker hvor mange helårsboliger som er bebodd i en kommune. Rapporten mener likevel at boplikt kan ha effekt i mindre geografiske områder i kommunen. I tillegg er det ikke tatt høyde for effekter i kommuner med og uten det såkalte slektsskapsunntaket, nemlig at arvet eiendom er konsesjonsfritt.

Utredningen skal gjøre politikerne i stand til å fatte en informert beslutning om boplikt skal videreføres i Kvitsøy kommune, og i så fall i hvilken form. I kommuneplanen skal vi stake ut veien videre for kommunen. Beslutningen om og hvordan boplikten skal videreføres er et viktig valg. Denne utredningen må derfor gjøre politikerne i stand til å svare ut følgende spørsmål:

 1. Skal Kvitsøy kommune videreføre boplikten?
 2. Skal Kvitsøy kommune innføre boplikt kun i et geografisk område i kommunen?
 3. Skal Kvitsøy kommune innføre boplikt på eiendom som går i arv?

Interessante forskningsrapporter om emnet finnes her:

Konsesjonsplikt på boligeiendom i fritidskommuner: sikrer det helårsbosetting?

Boplikt på helårsboliger og boligpriser

Kontakt

 • Kvitsøy kommune
 • Kommunehusvn. 6
 • 4180 Kvitsøy
Telefon
+47 51 73 63 00
E-post
post@kvitsoy.kommune.no
Org.nr
964 979 634

 

Viktige telefonnummer

 • Brann - 110
 • Politi - 112
 • Øyeblikkelig medisinsk nødhjelp - 113
 • Legevakt - 116117
 • Veterinærvakt
  Se info