Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen
Folkemøte I

Folkemøte I

Folkemøte I

Torsdag 15. mars kl. 18.00 ble det avholdt folkemøte i sosialrommet i aktivitetshallen. Det var god stemning blant de 50-60 fremmøtte, og det ble en god arbeidskveld hvor en så på Kvitsøy sine egenskaper, styrker, svakheter, muligheter og suksesskriterier. Dette sammen med forventninger til prosessen og fremtiden.

Målet med folkemøtene er ikke å konludere, men å åpne opp for dialog og lytte til hverandre. Barnehagen og skolen hadde i forkant sett på hva som er fint med å bo på Kvitsøy, nå og i fremtiden. De minste hadde tegnet, mens mellomtrinnet skrev tekster og ungdomsskolen laget et tankekart basert på temaet "Hvordan har vi det på øya vår, og hva tenker du om fremtiden her". Alt dette ble hengt opp i sosialrommet til folkemøte. Resultatet ble mange gode tanker å lytte til.

Det ble arbeidet i workshopgrupper med syv ulike bord, ledet av medlemmer fra formannskapet. Ordfører innledet kvelden og prosessen, mens Kenneth Hansen ledet oss gjennom kvelden og arbeidet. Sammen fikk en arbeidet og snakket om hva som er viktig for Kvitsøy. Dette vil Kenneth Hansen oppsumere innledningsvis i folkemøte II.

Kenneth Hansen har skrevet ned alle stikkord som ble nevnt på folkemøte:
Kjære alle sammen.
Her er alle notatene fra vår første samling - Folkemøte I. Vi jobbet sammen i grupper og presenterte våre prioriteringer i plenum. Dette arbeidet tas nå med inn i Folkemøte II. Disse oppsummeringene legger vi til grunn når vi nå skal reflektere over oppgaver og tema innen samferdsel, sentrumsutvikling, oppvekst, reiseliv, fritidsboliger og boplikt i neste møte. Velkommen til et nytt og engasjerende møte 09. april!

Kontakt

  • Kvitsøy kommune
  • Kommunehusvn. 6
  • 4180 Kvitsøy
Telefon
+47 51 73 63 00
E-post
post@kvitsoy.kommune.no
Org.nr
964 979 634

 

Viktige telefonnummer

  • Brann - 110
  • Politi - 112
  • Øyeblikkelig medisinsk nødhjelp - 113
  • Legevakt - 116117
  • Veterinærvakt
    Se info