Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen
fra det ene workshop-bordet

fra det ene workshop-bordet

Folkemøte II

Øynå vår.

Mandag 09. mars kl. 18.00 ble det avholdt folkemøte II i sosialrommet i aktivitetshallen.

Over 50 fremmøtte fikk høre Svein Helgesen fortelle om erfaringer fra Rennesøy etter Rennfast, og Kenneth Hansen om merkevaren Kvitsøy. Sistnevnte ledet oss gjennom kvelden med oppsummering av folkemøte I og videre tanker om særpreg og utvikling av Kvitsøy. Flere temaer, som samferdsel, kvalitet og særpreg, boplikt og fritidsboliger, næring og reiseliv, oppvekst og levekår, og sentrumsutvikling Ydstebøhavn ble arbeidet med i grupper basert på felles verdier og ønske om å utvikle Kvitsøy sin identitet i positiv retning. 

Det ble arbeidet i workshopgrupper med seks ulike bord, ledet av medlemmer fra formannskapet. Hvor de tre viktigste punktene fra hvert tema og hvert bord ble samlet i plenum, med gode dialoger på tvers. Slik ble det en innholdsrik kveld, med godt engasjement, nye tanker og gode samtaler om «øynå vår». Kenneth Hansen har oppsummert alle notatene fra både folkemøte I og II.

Målet med folkemøtene er ikke å konludere, men å åpne opp for dialog og lytte til hverandre. Barnehagen og skolen hadde i forkant sett på hva som er fint med å bo på Kvitsøy, nå og i fremtiden. De minste hadde tegnet, mens mellomtrinnet skrev tekster og ungdomsskolen laget et tankekart basert på temaet "Hvordan har vi det på øya vår, og hva tenker du om fremtiden her". Alt dette ble hengt opp i sosialrommet til folkemøtene. Resultatet ble mange gode tanker å lytte til.

Basert på folkemøte I og II vil Kenneth Hansen utarbeide et strategidokument. Dette skal presenteres i formannskapet og være til hjelp for det videre kommuneplanarbeidet. I forbindelse med revisjonen av kommuneplanen, er det også vedtatt og nødvendig at andre planer skal utarbeides/revideres. Det gjelder helse og omsorgsplan, oppvekstplan, kulturminneplan, boplikt, næringsliv, klima m.fl. Samtalene på folkemøte vil også være til hjelp og danne grunnlag for arbeidet med de andre ovennevnte planene.

Takk til alle som har deltatt på folkemøtene, det har vært både kjekt, lærerikt og gitt god informasjon om både øynå og ulike tema.

Kontakt

  • Kvitsøy kommune
  • Kommunehusvn. 6
  • 4180 Kvitsøy
Telefon
+47 51 73 63 00
E-post
post@kvitsoy.kommune.no
Org.nr
964 979 634

 

Viktige telefonnummer

  • Brann - 110
  • Politi - 112
  • Øyeblikkelig medisinsk nødhjelp - 113
  • Legevakt - 116117
  • Veterinærvakt
    Se info