Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen
Ferist, et kulturminne?

Ferist, et kulturminne?

Hva er et kulturminne?

Kulturminneplan for Kvitsøy under arbeid.

Kommunestyre nedsatte i 2015 en arbeidsgruppe for kulturminneplan. Arbeidet ble dessverre utsatt i to omganger, men våren 2018 startet arbeidet opp igjen. Arbeidsgruppen har arbeidet med tematikken "hva er et kulturminne", sett på mulige kulturminner for Kvitsøy, samt gjort en utvelgelse av vernverdige kulturminner til plan.

Mandag 01. oktober var arbeidsgruppen blant annet på befaring på turstien vest og så på alle de ulike krigsminnene i terrenget.  

Befaring

Onsdag 03. oktober ble det invitert inn til åpent møte på hummermuseet med temaet "Kulturminner på Kvitsøy", hvor temaet ble presentert, sammen med arbeidet som er gjort og prosessen knyttet til dette. Informasjon om tema, plan og prosess fremlagt i åpent møte.

Kvitsøy har mange automatisk fredede kulturminner (eldre enn 1537), og mange spor etter menneskelig aktivitet (kulturminneloven). Utfordringen er å gjøre et godt utvalg av kulturminner som er felles identitet for alle på Kvitsøy. Planen avgrenses til materielle kulturminner, og skrives som en temaplan. Kulturminneplanen er delt opp i de automatisk fredede og med de som Kvitsøy ser på som felles verneverdige kulturminner.

Kontakt

  • Kvitsøy kommune
  • Kommunehusvn. 6
  • 4180 Kvitsøy
Telefon
+47 51 73 63 00
E-post
post@kvitsoy.kommune.no
Org.nr
964 979 634

 

Viktige telefonnummer

  • Brann - 110
  • Politi - 112
  • Øyeblikkelig medisinsk nødhjelp - 113
  • Legevakt - 116117
  • Veterinærvakt
    Se info