Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen

Litt om arbeidet med helse- og omsorgsplanen

Helse- og omsorgssjef melder at planen begynner nå å ta form, og skal snart ferdigstilles. Tilbakemeldinger fra blant annet folkemøtene, eldrerådet, personalmøter og workshop med kommunestyret har vært med å forme den retningen en ønsker Kvitsøy skal bevege seg innen helse og omsorg. I tillegg til dette må en også ta innover seg lovverket og de politiske føringene som til enhver tid foreligger.

Kommunene har etter hvert fått store og utfordrende oppgaver som må løses. Vi er avhengig av løsninger som kan tette gapet mellom behovet og tilgangen på ressurser. Psykisk helse og rus, habilitering og rehabilitering er fokusområder. Samtidig må vi stadig ha fokus på behovet til den enkelte bruker i egen kommune. For å komme i mål må vi lære oss å tenke nytt innen teknologi og samhandling. Til dette trengs det kunnskap blant helsepersonell, og mobilisering av pasient og brukers egne ressurser. Ny helse- og omsorgsplan skal legge føringer for dette inn i de neste årene for Kvitsøy kommune.

Kontakt

  • Kvitsøy kommune
  • Kommunehusvn. 6
  • 4180 Kvitsøy
Telefon
+47 51 73 63 00
E-post
post@kvitsoy.kommune.no
Org.nr
964 979 634

 

Viktige telefonnummer

  • Brann - 110
  • Politi - 112
  • Øyeblikkelig medisinsk nødhjelp - 113
  • Legevakt - 116117
  • Veterinærvakt
    Se info