Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen

Samferdsel

Disposisjonen for temaplan for samferdsel ser slik ut:

Dagens situasjon – Beskrivelse av nåsituasjonen
Ferje- og hurtigbåttilbud.
Havner, sjøtransport, farleder
Inn- og utpendling
Fylkesveier og kommunale veier
Fastlandsforbindelse – vedtak og byggeperiode
Gjeldende trafikksikkerhetsplan

Endringer/fremtid – Langsiktige utfordringer
Kollektivtilbud – Buss lokalt, busslommer, sykkel på buss, systemskifter
Parkering – Knutepunkt
Trafikksikkerhet – (Trafikksikkerhetsplan)
Fylkesveier eller kommunale veier?
Samferdsel etter Rogfast; på Kvitsøy og til/fra Kvitsøy.
Mulighetsrom? - Alternativ/nye muligheter/løsninger?
Miljøprofil – Satsing på gange, sykkel? (Klima- og energiplanen)
Besøkende - fastboende

Mål og strategier
Kommunikasjon og infrastruktur
Før Rogfast: Samferdselsstrategi
Etter Rogfast: Det er dette vi må finne ut

Prosess – fremdrift:
Folkemøter: -gode spørsmål/problemstillinger
Workshop – Kommunestyret: - gode spørsmål/problemstillinger
Formannskap – Samferdselsutvalg. Dialog med Kolumbus og fylkeskommunen.

Konsekvenser inn i arealdel

Kontakt

  • Kvitsøy kommune
  • Kommunehusvn. 6
  • 4180 Kvitsøy
Telefon
+47 51 73 63 00
E-post
post@kvitsoy.kommune.no
Org.nr
964 979 634

 

Viktige telefonnummer

  • Brann - 110
  • Politi - 112
  • Øyeblikkelig medisinsk nødhjelp - 113
  • Legevakt - 116117
  • Veterinærvakt
    Se info