Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen

Videre arbeid med næringsplan

Arbeidet med næringsplan er i full gang og avsluttes i løpet av november. Det er da formannskapet skal ta stilling til planen, før den legges ut på høring. Her vises de viktigste milepælene.

Møte med gårdbrukere – 14/06-18
Den 14.06.18 var gårdbrukere på Kvitsøy invitert til en samling hvor kommunen, også kommunens landbruksavdeling, skulle lytte til innspill fra både eierne og drivere av jordene på Kvitsøy. Mange kom og det ble etter hvert en god diskusjon

Innledende møte med alle næringsdrivende på Kvitsøy – 27/06-18
Samlingen på hummermuseet var planlagt med et foredrag hvor Kenneth Hansen skulle si noe om sine inntrykk av Kvitsøy samfunnet, ikke minst basert på folkemøtene, men skulle også gi rom for felles drøftinger. Ikke alle bedrifter møtte, men mange.

Møter og enkeltsamtaler med bedrifter/personer som driver/vil drive næring på Kvitsøy
Kenneth Hansen og til dels rådmannen har rett før, og rett etter sommeren 18, hatt møter med lederne i følgende bedrifter, enkeltvis eller 2 samtidig:

 1. Grieg Seafood AS
 2. Meling AS
 3. Nordbø Maskin
 4. Kvitsøy sjøtjenester
 5. Kvitsøy feriesenter
 6. E. Ydstebø marine service
 7. Karmsund Maritime
 8. Base gruppen

Samtalene var viktig for å danne seg et bilde på hvor de enkelte bedrifter står, hvordan de vurderer sine framtidsutsikter, hvilke planer de har. Også i disse samtalene ble det tydelig at hver enkelt har sine egne utfordringer og planer, med små unntak er det felles visjoner fraværende. 

Møter og samtaler med eksterne institusjoner som har betydning for næringsutvikling på Kvitsøy
I løpet av mai/juni 2018 har rådmannen hatt møter med:
1.Kristin Reitan Husebø og Ola Saua Førland - direktør og rådgiver i «Greater Stavanger»
2. Elisabeth Saupstad – direktør i reiselivsselskap «Region Stavanger»
3. Elisabeth Faret – Næringssjef i Rogaland Fylkeskommune
4. Dag Jøran Lønning – professor ved høgskolen for landbruk og bygdeutvikling
5. Eivind Helland – daglig leder i BluePlanet
6. Susanne Gitlesen - Senior Vice President i IRIS

Møtene med ovenstående var preget av en veldig imøtekommende mottakelse og en positiv drøfting om Kvitsøys framtid, spesielt og i lys av Rogfast realiseringen. Det er tydelig at Kvitsøy, en øy utenfor storbyen Stavanger, har en slags «bonus», Kvitsøy er eksklusivt!

Kontakt

 • Kvitsøy kommune
 • Kommunehusvn. 6
 • 4180 Kvitsøy
Telefon
+47 51 73 63 00
E-post
post@kvitsoy.kommune.no
Org.nr
964 979 634

 

Viktige telefonnummer

 • Brann - 110
 • Politi - 112
 • Øyeblikkelig medisinsk nødhjelp - 113
 • Legevakt - 116117
 • Veterinærvakt
  Se info