Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen

Ydstebøhavn 2030

Stedsutviklingsprosjekt for Ydstebøhavn i lys av Rogfast.

Hvordan kan idylliske Ydstebøhavn bli et enda mer levende og attraktivt sentrum fram mot 2030? Hva bør vi prioritere, og hvilke grep bør vi ta for å videreutvikle og foredle sentrumsområdet særpreg og kvaliteter?

Temaplanen for Ydstebøhavn har hatt egen arbeidsgruppe som har arbeidet med "hvordan vi vil ha det, hva vi har å spille på, hvilke utfordringer ser vi, og hvordan gjør vi det". Ut fra dette, sammen med grunnlaget fra folkemøte og workshop med kommunestyret, har en kommet frem til følgende disposisjon som gir et godt grunnlag for temaplanen:  

Innledning
Faglige planforutsetninger
Ydstebøhavn - levende sentrum med sjel
Historie, identitet og kultur
Bolyst og bomiljø, møteplasser og infrastruktur
Næringsaktivitet og arbeidsplasser
Et attraktivt besøksmål
Viktige utfordringer
Dette vil vi prioritere
Oppsummering og oppfølging

Svein Helgesen deltok på folkemøtene og har ledet arbeidet med arbeidsgruppen. I åpent møte på hummermuseet i september ble temaplanens struktur og innhold presentert.  

Kontakt

  • Kvitsøy kommune
  • Kommunehusvn. 6
  • 4180 Kvitsøy
Telefon
+47 51 73 63 00
E-post
post@kvitsoy.kommune.no
Org.nr
964 979 634

 

Viktige telefonnummer

  • Brann - 110
  • Politi - 112
  • Øyeblikkelig medisinsk nødhjelp - 113
  • Legevakt - 116117
  • Veterinærvakt
    Se info