Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen

Stemmerett og manntall

For å kunne stemme ved Stortingsvalget må du ha stemmerett og være innført i manntallet. Manntallet ligger ute til offentlig ettersyn fra 15/7 og frem til valgdagen.

Følgende personer har stemmerett til Stortingsvalget (Mrk! Reglende avviker noe fra kommune-/fylkestingsvalget): 

Norske statsborgere som

 • vil ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret og som
 • er, eller noen gang har vært, folkeregisterført som bosatt i Norge, og som
 • ikke har mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53.

Ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand har stemmerett selv om de ikke oppfyller bosettingskriteriet. Dersom de ikke noen gang har vært registrert som bosatt i Norge, skal de manntallsføres i Oslo kommune.

For å kunne stemme ved stortingsvalget, må du stå innført i manntallet i en kommune.

Velgere bosatt i Norge:
Alle personer med stemmerett vil automatisk bli innført i manntallet i den kommunen de var registrert bosatt pr. 1. juli i 2017.

Har du flyttet til en annen kommune etter 1. juli 2017, er du registrert i manntallet i den kommunen du flyttet fra. 

Velgere bosatt i utlandet:
Bor du i utlandet, men har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge noen gang i løpet av de siste 10 årene, blir du automatisk ført inn i manntallet i den kommunen der du var registrert som bosatt da du flyttet fra Norge.

Dersom du ikke har vært registrert bosatt i Norge de siste 10 årene, må du søke om å bli ført inn i manntallet. Du søker ved å skrive under på den omslagskonvolutten som benyttes ved forhåndsstemmegivning utenriks. Dersom du forhåndsstemmer i Norge eller ikke benytter den nevnte omslagskonvolutten, må du søke særskilt. Dette kan gjøres i eget brev eller ved å bruke eget skjema. Søknaden må inneholde en erklæring om at du fortsatt er norsk statsborger. Søknaden må komme frem til valgstyret i den kommunen der du sist var registrert i folkeregisteret som bosatt innen 12. september kl. 17.00.

Kontakt

 • Kvitsøy kommune
 • Kommunehusvn. 6
 • 4180 Kvitsøy
Telefon
+47 51 73 63 00
E-post
post@kvitsoy.kommune.no
Org.nr
964 979 634

 

Viktige telefonnummer

 • Brann - 110
 • Politi - 112
 • Øyeblikkelig medisinsk nødhjelp - 113
 • Legevakt - 116117
 • Veterinærvakt
  Se info