Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen

Budsjett

Kommunens budsjett og øknomiplan er styrende dokumenter som viser de øknomiske rammebetingelser og angir målsettinger og planlagte aktiviteter innen de ulike tjenesteområder.

Kommunestyret vedtar i sitt siste møtet hvert år budsjettet for neste år og økonomiplanen for den kommende fireårs perioden. Før vedtak i kommunestyret har budsjettet vært behandlet av formannskapet og lagt ut på offentlighøring i 2 uker, i hht kommunelovens bestemmelser.

De siste års vedtatte budsjettdokument finner du i boksen til høyre.

Budsjett 2016 - økonomiplan 2016-2019 er behandlet i formannskapet 24.11.15, sak 18/15, og legges dermed ut på høring. Budsjettet legges ut på høring før det skal til videre behandling i kommunestyret 10.12.15. Budsjett 2016 - økonomiplan 2016-2019 finner du her:

Budsjett 2016 - økonomiplan 2016-2019 tekstdel

Budsjett 2016 - økonomiplan 2016-2019 talldel

I behandlingen i formannskapet ble Budsjett 2016 - økonomiplan 2016-2019 vedtatt med noen endringer. Vedtaket i behandlingen i formannskapet finner du her:

Vedtak i formannskapet 24.11.15, sak 18/15, Budsjett 2016 - økonomiplan 2016-2019

 

 

Kontakt

  • Kvitsøy kommune
  • Kommunehusvn. 6
  • 4180 Kvitsøy
Telefon
+47 51 73 63 00
E-post
post@kvitsoy.kommune.no
Org.nr
964 979 634

 

Viktige telefonnummer

  • Brann - 110
  • Politi - 112
  • Øyeblikkelig medisinsk nødhjelp - 113
  • Legevakt - 116117
  • Veterinærvakt
    Se info