Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen

Kommuneplan

Kommuneplanen er en overordnet og langsiktig plan som utarbeides for neste 10-12 års periode. Den inneholder en arealdel og en handlingsdel, eller kortsiktig del, med prioriteringer for neste 4 års periode.

Kommuneplan skal være et styringsredskap på lik linje med kommunens budsjett og økonomiplan, og brukes av administrasjonen i den daglige driften av kommunen. Den skal være retningsgivende for den politiske aktiviteten, og for avgjørelser og prioriteringer i enkeltsaker. Den skal si noe om ressursene og utfordringene for kommunen til enhver tid, og skal være styrende for de prioriteringene som kommunen gjør i forhold til de ressursene en har til rådighet.

Alle reguleringsplaner og byggetiltak som søkes gjennomført etter plan- og bygningsloven skal være i samsvar med den gjeldende kommuneplanen. Da adgangen til å gi dispensasjoner er innskjerpet, er det viktigere enn noen gang å ha en kommuneplan som er oppdatert og i tråd med den politiske viljen i kommunen.

Naviger videre i menypunktene til venstre for å finne plandokumentene.

Kontakt

  • Kvitsøy kommune
  • Kommunehusvn. 6
  • 4180 Kvitsøy
Telefon
+47 51 73 63 00
E-post
post@kvitsoy.kommune.no
Org.nr
964 979 634

 

Viktige telefonnummer

  • Brann - 110
  • Politi - 112
  • Øyeblikkelig medisinsk nødhjelp - 113
  • Legevakt - 116117
  • Veterinærvakt
    Se info