Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen

Forskrift om politivedtekter, Kvitsøy kommune, Rogaland

Forskrift om politivedtekter, Kvitsøy kommune, Rogaland rulleres etter politidirektoratets rundskriv 02/2018 Normalpolitivedtekter.

Rullering av Kvitsøy kommunes politivedtekter - 2018 ble behandlet i kommunestyret 06.11.2018 sak 21/18, med vedtak; Rullert forskrift om politivedtekt, Kvitsøy kommune, Rogaland legges ut for offentlig høring i 4 uker med høringsfrist 05.12.2018.

Her finner du:

Saksfremlegg

Saksprotokoll

Forskrift om politivedtekter, Kvitsøy kommune, Rogaland

Du kan også finne forskrift om politivedtekter, Kvitsøy kommune, Rogaland på Kvitsøy kommunes servicekontor og Kvitsøy folkebibliotek.

Høringsinnspill sendes på mail til post@kvitsoy.kommune.no eller sendes til Kvitsøy kommune, kommunehusveien 6, 4180 Kvitsøy innen høringsfristen 05.12.2018.

Når høringsfristen er ute vil mottatte innspill vurderes, og kommunestyret vil så vedta politivedtektenes endelige ordlyd.

Kontakt

  • Kvitsøy kommune
  • Kommunehusvn. 6
  • 4180 Kvitsøy
Telefon
+47 51 73 63 00
E-post
post@kvitsoy.kommune.no
Org.nr
964 979 634

 

Viktige telefonnummer

  • Brann - 110
  • Politi - 112
  • Øyeblikkelig medisinsk nødhjelp - 113
  • Legevakt - 116117
  • Veterinærvakt
    Se info