Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen

Høring - Rogfast E02 - vegtrase utfylling Kvitsøy

Statens vegvesen - Søknad om løyve etter forureiningslova til mudring og utfylling i sjø ved Hellesøy og Kyrkjesundet, Kvitsøy kommune – Utlegging til offentleg høyring

Fylkesmannen i Rogaland har motteke søknad frå Norconsult AS på vegne av Statens vegvesen Region vest om løyve etter forureiningslova § 11 jf. § 16. Søknaden gjelder tre anleggsområde ved Hellesøy, Kyrkjesundet nord og Kyrkjesundet sør. Søknaden omfattar mudring av totalt ca. 2070 m3 sediment og utfylling av ca. 15 800 m3 sprengsteinmassar. Tiltakene vil røre ved eit samle sjøbotnareal på ca. 4600 m2. Føremålet med tiltaket er å etablere ny vegtrasé frå Krossøy til Kvitsøy i forbindelse med E39 Rogfast.

Søknaden vil bli lagd ut til høyring i Kvitsøy kommune, Rådhuset, Kommunehusveien 6, 4180 Kvitsøy, og på Fylkesmannen i Rogaland sine nettsider www.fylkesmannen.no/rogaland under «Miljø og klima» og «Høyringar».

Uttale frå interesserte kan sendast Fylkesmannen i Rogaland, postboks 59 sentrum, 4001 Stavanger, eller fmropost@fylkesmannen.no, innan 4 veker frå utleggingstidspunktet.

Kontakt

  • Kvitsøy kommune
  • Kommunehusvn. 6
  • 4180 Kvitsøy
Telefon
+47 51 73 63 00
E-post
post@kvitsoy.kommune.no
Org.nr
964 979 634

 

Viktige telefonnummer

  • Brann - 110
  • Politi - 112
  • Øyeblikkelig medisinsk nødhjelp - 113
  • Legevakt - 116117
  • Veterinærvakt
    Se info