Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen
Hestholmen

Hestholmen

Kunngjøring - Søknad om midlertidig arealutvidelse av 14136 Hestholmen Ø - lokalitet for produksjon av laks til matfisk og stamfisk

Kunngjøring - Søknad om midlertidig arealutvidelse av 14136 Hestholmen Ø - lokalitet for produksjon av laks til matfisk og stamfisk

I henhold til lov om akvakultur (akvakulturloven) av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig ettersyn:

Søknad om midlertidig arealutvidelse av 14136 Hestholmen Ø- lokalitet i sjø for produksjon av matfisk og stamfisk av laks, ørret og regnbueørret tilknyttet akvakulturtillatelsene R-B-1, R-B-3, R-B-5, R-K-1, R-KV-1, R-KV-2, R-SD-2, R-SD-23, R-SD-25, R-SD-31 og R-SD-32.

Kommune:                                          Kvitsøy
Søker:                                                 Grieg Seafood Rogaland AS
Org.nr:                                                838065392
Lokalitetsnavn:                                   14136 Hestholmen Ø                                                                                        

Midtpunkt omsøkt endring:        59º3.510`N 5º26.705`Ø                                                                              

Søknad med vedlegg er lagt ut til gjennomsyn på kommunehuset i Kvitsøy kommune.

Eventuelle merknader eller innspill til søknaden må sendes innen 27.11.2017 eller per post : Kvitsøy kommune, Kommunehusveien 6, 4180 Kvitsøy. 

Kontakt Grieg Seafood Rogaland AS ved Liv Marit Årseth, tlf. 41402127 eller Plan- og utviklingsavdelingen i Kvitsøy kommune, tlf. 51 73 63 00 for spørsmål til søknaden.

Kontakt

  • Kvitsøy kommune
  • Kommunehusvn. 6
  • 4180 Kvitsøy
Telefon
+47 51 73 63 00
E-post
post@kvitsoy.kommune.no
Org.nr
964 979 634

 

Viktige telefonnummer

  • Brann - 110
  • Politi - 112
  • Øyeblikkelig medisinsk nødhjelp - 113
  • Legevakt - 116117
  • Veterinærvakt
    Se info