Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen

Kunngjøring - vedtatt reguleringsplan

VEDTATT REGULERINGSPLAN

Kommunestyret i Kvitsøy har i møte 21.02.17 vedtatt følgende plan etter plan- og bygningsloven § 12-12:

Plan 11442016002, detaljregulering for E39 Rogfast – Detaljregulering for veg i dagen, Kvitsøy kommune (KST-sak 1/17).

Planvedtaket kan påklages innen 3uker fra i dag.

Ev. krav om erstatning eller innløsning etter plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3 som kommer av planen, må fremmes senest 3 år fra i dag.

Statens vegvesen forestår dette for Kvitsøy kommune og det bes om at krav sendes skriftlig til

Statens vegvesen Region vest. Postadresse: Statens vegvesen Region vest, Askedalen 4, 6863 LEIKANGER. E-postadresse: firmapost-vest@vegvesen.no

Relevante dokumenter:

 • Kunngjøringsbrev
 • Plankart
 • Reguleringsbestemmelser
 • Planbeskrivelse m/vedlegg
 • Saksprotokoll
 • Saksframlegg

Dokumentene vil også være tilgjengelige på kommunens servicetorg i perioden frem til klagefristen utløper. 

Kontakt

 • Kvitsøy kommune
 • Kommunehusvn. 6
 • 4180 Kvitsøy
Telefon
+47 51 73 63 00
Telefaks
+47 51 73 63 01
E-post
post@kvitsoy.kommune.no
Org.nr
964 979 634

 

Viktige telefonnummer

 • Brann - 110
 • Politi - 112
 • Øyeblikkelig medisinsk nødhjelp - 113
 • Legevakt - 116117
 • Veterinærvakt
  Se info