Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen

Offentlig ettersyn detaljregulering leiasundet

OFFENTLIG ETTERSYN – DETALJREGUERLINGSPLAN LEIASUNDET, PLANID 2016001

Formannskapet har i møte 20.03.2017 sak 9/17 vedtatt å legge detaljreguleringsplan Leiasundet (planid 2016001) ut til offentlig ettersyn iht. pbl § 12-10.

Formålet med planen er å digitalisere og rullere gjeldende plan for Leiasundet, uten større endringer, samt vurdere løsninger for å bedre trafikksituasjonen i området.

Planforslaget er lagt ut til offentlig ettersyn på kommunens servicetorg og bibliotek i perioden 30.03 - 11.05.2017.

Eventuelle merknader til planforslaget sendes skriftlig til Kvitsøy kommune, Kommunehusveien 6, 4180 Kvitsøy eller til post@kvitsoy.kommune.no innen 11.05.2017.

Kontakt

  • Kvitsøy kommune
  • Kommunehusvn. 6
  • 4180 Kvitsøy
Telefon
+47 51 73 63 00
Telefaks
+47 51 73 63 01
E-post
post@kvitsoy.kommune.no
Org.nr
964 979 634

 

Viktige telefonnummer

  • Brann - 110
  • Politi - 112
  • Øyeblikkelig medisinsk nødhjelp - 113
  • Legevakt - 116117
  • Veterinærvakt
    Se info