Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen

VARSEL OM ENDRING AV REGULERINGSPLAN NAUSTVOLLVÅGEN - PLANID 2019001

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14 varsles det om reguleringsendring for deler av reguleringsplan for Naustvollvågen.

Formålet med endringen er å omregulere en mindre del av området vist som «Båtanlegg» til boligformål. Kvitsøy kommune som grunneier har vedtatt å selge deler av eiendom gnr 17, bnr 122. Se under og utsnitt kart 1. En forutsetning for salget er at omsøkt areal omreguleres i egen prosess fra formål «Båtanlegg (landdel)» til boligformål, og at omsøkt areal blir godkjent omregulert. Det er også en forutsetning for salget at eksisterende steinknaus på eiendom gnr 17, bnr 121 bevares og at fremtidig bolig m/garasje tilpasses terreng/omgivelser på en tilfredsstillende måte.

I tillegg så endres en mindre del av friområdet i øst til bolig. Dette også i tråd med vedtak og salg av kommunal (eiendom gnr 17, bnr 147). Tilgang til friområdet er fortsatt ivaretatt. Se under og utsnitt kart 2.

Det er også et ønske å få digitalisert og få samlet planområdet i ett plankart. Planer med planid 1990001 (med endring i 1996) og 2008001 erstattes derfor av ny plan med planid 2019001. Planbestemmelser er samlet og oppdatert, men innholdsmessig kun videreført. Gjeldende planer med tilhørende plandokumenter finner du i høyremargen.

Plankart, PlanID: 2019001
Reguleringsbestemmelser, PlanID: 2019001
Brev - varsel om endring av planID 2019001

Utsnitt kart 1:

Dagens plankart.                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 


Forslag til endring.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsnitt kart 2:

Dagens plankart

 

 

 

 

 

 

 

 

Forslag til endring.

 

 

 

 

 

 

 

 


Merknadsfrist:

Eventuelle merknader og innspill til endringen må sendes skriftlig innen 25.04.2019 til:

Kvitsøy kommune, Kommunehusveien 6, 4180 Kvitsøy eller e-post:
post@kvitsoy.kommune.no

 

 Kontakt

  • Kvitsøy kommune
  • Kommunehusvn. 6
  • 4180 Kvitsøy
Telefon
+47 51 73 63 00
E-post
post@kvitsoy.kommune.no
Org.nr
964 979 634

 

Viktige telefonnummer

  • Brann - 110
  • Politi - 112
  • Øyeblikkelig medisinsk nødhjelp - 113
  • Legevakt - 116117
  • Veterinærvakt
    Se info