Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen

Områdereguleringsplan for Krågøy - Hestholmen

Plan vedtatt i kommunestyret

Kommunestyret i Kvitsøy har i møte 12.04.16 vedtatt følgende plan etter plan- og bygningsloven § 12-12:

Områdereguleringsplan for Krågøy – Hestholmen (KST-sak 9/16).

Planvedtaket kan påklages innen 3uker fra i dag.

Ev. krav om erstatning eller innløsning etter plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3 som kommer av planen, må fremmes senest 3 år fra i dag.

Ev. krav om erstatning eller innløsning, eller klage, må sendes skriftlig til: Kvitsøy kommune, Kommunehusveien 6, 4180 Kvitsøy eller til post@kvitsoy.kommune.no

Relevante dokumenter:

Dokumentene vil også være tilgjengelige på kommunens servicetorg i perioden frem til klagefristen utløper. 

 

Kontakt

  • Kvitsøy kommune
  • Kommunehusvn. 6
  • 4180 Kvitsøy
Telefon
+47 51 73 63 00
E-post
post@kvitsoy.kommune.no
Org.nr
964 979 634

 

Viktige telefonnummer

  • Brann - 110
  • Politi - 112
  • Øyeblikkelig medisinsk nødhjelp - 113
  • Legevakt - 116117
  • Veterinærvakt
    Se info