Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen
Ydstebøhavn

Ydstebøhavn

Eiendomsskatteliste til offentlig gjennomsyn

På bakgrunn av kommunestyrets vedtak om utskriving av eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven § 3c («energianlegg») for 2019 på 4 promille, og med hjemmel i eiendomsskattelovens § 15, er eiendomsskattelistene lagt ut til offentlig gjennomsyn.

Eiendomsskattelisten legges ut til offentlig gjennomsyn i tre uker fra 1. mars 2019, både på nettsiden og på kommunehuset.

Eiendomsskattelisten for 2019 finner du her.

Eiere av samtlige skattlagte eiendommer er tilskrevet med opplysning om takst og skatt for deres eiendom. Klageadgang følger etter Eigedomsskattelova §19: «Skattytaren kan klage på den utskrivne eigedomsskatten. Klaga må gjevast inn skriftleg til eigedomsskattekontoret innan seks veker frå det seinaste tidspunktet av den dagen det vart kunngjort at eigedomsskattelista var utlagd eller dagen skattesetelen vart sendt i samsvar med § 14. Klage over verdet kan bli fremja kvart år i samband med den årlege utskrivinga av eigedomsskatt, dersom det ikkje er klaga på same grunnlag tidlegare år.

Eventuell klage sendes innen 17.04.2019 til:
Kvitsøy kommune
Eiendomsskattekontoret
Kommunehusveien 6
4180 Kvitsøy

Eller e-post: post@kvitsoy.kommune.no

Kontakt

  • Kvitsøy kommune
  • Kommunehusvn. 6
  • 4180 Kvitsøy
Telefon
+47 51 73 63 00
E-post
post@kvitsoy.kommune.no
Org.nr
964 979 634

 

Viktige telefonnummer

  • Brann - 110
  • Politi - 112
  • Øyeblikkelig medisinsk nødhjelp - 113
  • Legevakt - 116117
  • Veterinærvakt
    Se info