Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen
Grågås. Foto av: Loyd Evensen.

Grågås. Foto av: Loyd Evensen.

Tillatelse til skadefelling av grågås på Kvitsøy frem til 26.07.2018

Tillatelsen gjelder fra og med torsdag 19. juli kl. 16:00.

Kvitsøy kommune har med hjemmel i ”Forskrift om felling av viltarter som gjør skade m.m.” (Direktoratet for naturforvaltning, 01.09.1997) gitt flere grunneiere på Kvitsøy tillatelse til skadefelling av grågås avgrenset til areal på deres eiendommer med aktiv landbruksdrift og der problemet med skadebeiting er stort fra og med 19.07.2018 kl 16 til 26.07.2018.

Forvaltningsplan for gås i Kvitsøy kommune er lagt til grunn for denne tillatelsen. Fylkesmannen i Rogaland har vært kontaktet i saken. Viltansvarlig ved landbrukskontoret i Sandnes kommune har også vært rådspurt i behandlingen av saken.

Det er kun tillatt med jakt på hovedøyene, inklusiv Krågøy og Hestholmen.

All jakt skal skje på eller nærmere enn 30 meter fra dyrket mark eller gjødslet beite.

Det jaktes mest med hagle. Rifle kan benyttes på fugl som beiter dersom det er sikker bakgrunn. Vannflater gir rikosjettfare og derfor aldri sikker bakgrunn ved jakt fra båt eller svakt skrånende strand. Rifle blir derfor i praksis bare aktuelt på gås som beiter på land ved gunstige terrengforhold.

Formålet med skadefellingen er å avlive enkeltindivider som gjør skade på avling, og er ikke ment å være bestandsregulerende. Målsettingen er å erstatte skadefelling med andre bestandsregulerende og forebyggende tiltak.

Det er svært viktig at utøvende jeger har god kjennskap til begrensningene ved jakten. Jakten skal skje i tråd med gjeldende forskrifter og retningslinjer, og i samsvar med regler for ordinær jaktutøving. Jakten kan ikke foregå på søndag 22.07.2018.

For mer informasjon om jakten, kontakt Henrik Haaland på telefon 926 56 943.

Kontakt

  • Kvitsøy kommune
  • Kommunehusvn. 6
  • 4180 Kvitsøy
Telefon
+47 51 73 63 00
E-post
post@kvitsoy.kommune.no
Org.nr
964 979 634

 

Viktige telefonnummer

  • Brann - 110
  • Politi - 112
  • Øyeblikkelig medisinsk nødhjelp - 113
  • Legevakt - 116117
  • Veterinærvakt
    Se info