Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen
Grågås. Foto: Lloyd Evensen

Grågås. Foto: Lloyd Evensen

Tillatelse til skadefelling av ikke-hekkende grågås på Kvitsøy frem til 20.03.2019

Kvitsøy kommune har med hjemmel i ”Forskrift om felling av viltarter som gjør skade m.m.” (Direktoratet for naturforvaltning, 01.09.1997) gitt flere grunneiere på Kvitsøy tillatelse til skadefelling av ikke-hekkende grågås avgrenset til areal på deres eiendommer med aktiv landbruksdrift og der problemet med skadebeiting er stort fra og med 08.03.2019 til og med 20.03.2019.

Forvaltningsplan for gås i Kvitsøy kommune er lagt til grunn for denne tillatelsen. Viltansvarlig ved landbrukskontoret i Sandnes kommune har vært rådspurt i behandlingen av saken.

Det er kun tillatt med jakt på hovedøyene, inklusiv Krågøy og Hestholmen.

All jakt skal skje på eller nærmere enn 30 meter fra dyrket mark eller gjødslet beite.

Det jaktes mest med hagle. Rifle kan benyttes på fugl som beiter dersom det er sikker bakgrunn. Vannflater gir rikosjettfare og derfor aldri sikker bakgrunn ved jakt fra båt eller svakt skrånende strand. Rifle blir derfor i praksis bare aktuelt på gås som beiter på land ved gunstige terrengforhold.

Formålet med skadefellingen er å avlive enkeltindivider som gjør skade på avling, og er ikke ment å være bestandsregulerende. Målsettingen er å erstatte skadefelling med andre bestandsregulerende og forebyggende tiltak.

Det er svært viktig at utøvende jeger har god kjennskap til begrensningene ved jakten. Jakten skal skje i tråd med gjeldende forskrifter og retningslinjer, og i samsvar med regler for ordinær jaktutøving.

For informasjon om hvor det kan jaktes og innhenting av nødvendige grunneiertillatelser, kontakt Henrik Haaland på telefon 926 56 943.

Kontakt

  • Kvitsøy kommune
  • Kommunehusvn. 6
  • 4180 Kvitsøy
Telefon
+47 51 73 63 00
E-post
post@kvitsoy.kommune.no
Org.nr
964 979 634

 

Viktige telefonnummer

  • Brann - 110
  • Politi - 112
  • Øyeblikkelig medisinsk nødhjelp - 113
  • Legevakt - 116117
  • Veterinærvakt
    Se info