Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen
Boliger på Kvitsøy

Boliger på Kvitsøy

Utskriving av eiendomsskatt på verk og bruk 2018

På bakgrunn av kommunestyrets vedtak om utskrivning av eiendomsskatt  med 3 promille for 2018 i sak om budsjett 2018 og med hjemmel i eiendomsskattelovens §15, legges Eiendomsskattelisten for 2018 ut på høring på kommunehuset og elektronisk i perioden 1-23 mars 2018.

Her finner du eiendomsskatteliste 2018

Klage vedrørende fastsatt eiendomsskattetakst kan fremmes hvert år i forbindelse med den
årlige utskrivningen av eiendomsskatt dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år. Klagen må sendes skriftlig til eiendomsskattekontoret (økonomiavdeling Kvitsøy kommune) innen seks uker.

 • Skatteseddelen blir sendt ut før 1. mars hvert år og er ikke faktura for eiendomsskatten.
 • Faktura blir sendt ut to ganger i året, i mai med forfall 1. juni og i oktober med forfall 1. november.
 • På eiendommer med flere eiere er det viktig at regningsmottakeren orienterer de andre om eiendomsskattetaksten og skatteberegningen. Eierne må bli enige om fordelingen av skatten seg imellom.
 • Klager du på eiendomsskatten må tilsendt faktura betales. Får du medhold i klagen blir eventuelt overskytende beløp tilbakebetalt.
 • Ved kjøp og salg av eiendom hjelper megler til med å fordele eiendomsskatten mellom partene.
 • Tinglyste eierskifter må meldes eiendomsskattekontoret.
 • Skatteseddelen sendes ut før 1. mars hvert år. Eierskifte som skjer etter utløpet av klagefristen gir ikke den nye eieren noen forlenget rett til å klage. Dette er ikke til hinder for at beregningsfeil, skrivefeil, feil antall boenheter og lignende kan rettes senere, jf. eiendomsskattelovens § 17. Den nye eieren kan be om kopi av eiendomsskatteseddelen som ble sendt til den forrige eieren.

 

Kontakt

 • Kvitsøy kommune
 • Kommunehusvn. 6
 • 4180 Kvitsøy
Telefon
+47 51 73 63 00
E-post
post@kvitsoy.kommune.no
Org.nr
964 979 634

 

Viktige telefonnummer

 • Brann - 110
 • Politi - 112
 • Øyeblikkelig medisinsk nødhjelp - 113
 • Legevakt - 116117
 • Veterinærvakt
  Se info