Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen

Organisasjon

Kvitsøy kommune er delt inn i tre sektorer, som består av en rekke ulike avdelinger og fagavdelinger. Tilsammen utgjør disse kommunens tjenester. Kommunens øverste administrative leder er rådmannen, mens det er ordføreren som er øverste politiske leder.

Kommunens politisk ledelse
Kommunestyret er kommunens øverste organ og det er kommunestyrets oppgave å ta seg av de overordnede og viktigste sakene. Det er kommunestyret som bestemmer hvilke oppgaver som skal skal prioriteres og hva det skal bevilges penger til. Mange saker blir delegert til underordnede utvalg eller rådmannen/administrasjonen.

Les mer om politikk på Kvitsøy i fanen politikk.

Kommunens administrative ledelse
Kvitsøy kommune utfører et vidt spekter av tjenester for kommunens innbyggere. Rådmann og lederne i rådmannens ledergruppe utgjør den sentrale ledelsen i kommunen, og har det overordnede ansvaret for tjenestene kommunen utfører.

Den daglige driften av kommunens tjenester til innbyggerne utføres av avdelingene og fagavdelingen, det vil si skolene, sykehjemmet osv. Avdelingslederene har vide fullmakter og selvstendig budsjettansvar.

Les mer om kommunens avdelinger og fagavdelinger under Tjenester

Kontakt

  • Kvitsøy kommune
  • Kommunehusvn. 6
  • 4180 Kvitsøy
Telefon
+47 51 73 63 00
E-post
post@kvitsoy.kommune.no
Org.nr
964 979 634

 

Viktige telefonnummer

  • Brann - 110
  • Politi - 112
  • Øyeblikkelig medisinsk nødhjelp - 113
  • Legevakt - 116117
  • Veterinærvakt
    Se info