Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen

Rådmannen

Rådmannen er kommunens øverste administrative leder. I henhold til kommuneloven, har rådmannen ansvar for å påse at kommunen drives forsvarlig og i tråd med gjeldende lover, regler og forskrifter.

Rådmannen skal også påse at kommunen er gjenstand for nødvendig kontroll. Rådmannen har i samarbeid med ansatte og politkere ansvar for tjenestetilbudet til kommunens innbyggere.
 
Rådmannen er kommunens bindeledd mellom administrasjon og politikk. Rådmannen skal påse at saker som legges frem til politisk behandling er forsvarlig belyst, og at politiske vedtak følges opp.

Andreas Polster har vært rådmann i Kvitsøy kommune siden august 2000. Han kom da fra jobben som Helse- og sosialsjef i Rennesøy kommune. Polster er opprinnelig fra Tyskland, hvor han er utdannet pedagog.

Kontakt

  • Kvitsøy kommune
  • Kommunehusvn. 6
  • 4180 Kvitsøy
Telefon
+47 51 73 63 00
E-post
post@kvitsoy.kommune.no
Org.nr
964 979 634

 

Viktige telefonnummer

  • Brann - 110
  • Politi - 112
  • Øyeblikkelig medisinsk nødhjelp - 113
  • Legevakt - 116117
  • Veterinærvakt
    Se info