Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen

Kontrollutvalg

Kontrollutvalget er et lovpålagt utvalg i henhold til kommunelovens bestemmelser. Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret, herunder påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning.

Kontrollutvalget har omlag 4 møter i året. Her møter 5 politisk valgte representanter, samt representant fra Rogaland Kontrollutvalgssekretariatet og Rogaland-Revisjon IKS. I henhold til kommunelovens § 77 kan kontrollutvalget selv avgjøre om møtene skal gå for åpne eller lukkede dører. Kontrollutvalget på Kvitsøy har besluttet at møtene skal holdes for åpne dører fra og med 1.1.2012.

Oversikt over Kontrollutvalgets oppgaver finner du her.

Oversikt valgte representanter i Kontrollutvalget.

Kontaktinformasjon til utvalgssekretær Per Kåre Vatland:

per.kare.vatland@sandnes.kommune.no 

Fra og med 01.01.2018 tar Kontrollutvalget i bruk en ny modul som gjør at du kan finne alle Kontrollutvalgets møtepapirer her: Kontrollutvalgets møtepapirer 2018.

Du kan også finne alle Kontrollutvalgets møtepapirer på Kontrollutvalgets nettside: www.kontrollutv.no

 

Kontakt

  • Kvitsøy kommune
  • Kommunehusvn. 6
  • 4180 Kvitsøy
Telefon
+47 51 73 63 00
E-post
post@kvitsoy.kommune.no
Org.nr
964 979 634

 

Viktige telefonnummer

  • Brann - 110
  • Politi - 112
  • Øyeblikkelig medisinsk nødhjelp - 113
  • Legevakt - 116117
  • Veterinærvakt
    Se info