Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen

Kvitsøy skole har to ledige vikariat, undervisningsstilling 100% og 80%, for skoleåret 2017/18

Kvitsøy skole har to ledige vikariat, undervisningsstilling 100% og 80%, for skoleåret 2017/18.

Vi søker etter personale med godkjent pedagogisk utdannelse som kan undervise, først og fremst på 5.-7.trinn og 1.-4. trinn, men undervisning på 8.-10.trinn kan også være aktuelt. Fagønsker er naturfag, spesialpedagogikk, matematikk, engelsk og norsk, men dette kan tilpasses etter kompetanse og ønske. Andre kombinasjoner kan også være relevante. Kontaktlærerfunksjon på 5.-7. trinnet er også aktuelt. Personlig egnethet blir vektlagt.

Vi ønsker medarbeidere med god faglig og pedagogisk kompetanse, og med vilje til nytenking. Våre lærere vektlegger å bygge gode relasjoner til elevene og foresatte. Vi ser etter medarbeidere som er tydelige, nytenkende, rause og liker å bruke nærområdet i undervisningen. I Kvitsøyskolen drar alle gode krefter i lag. Stillingene kan deles.

Kvitsøy skole er en fådelt 1-10 skole med 73 elever og 19 ansatte. Undervisningen gis delvis i fulldelte klasser, men med noen timer i sammenslåtte grupper.

Politiattest, ikke eldre enn 3 mnd., må framlegges ved ansettelse. Tilsettingen skjer på de vilkår som går fram av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

Evt. behov for bolig og barnehageplass tas med i søknaden.

Søker må beherske norsk muntlig og skriftlig. Lønn etter avtale. Interne søkere vil prioriteres etter regelverk. For spørsmål om stillingen, kontakt Kommunalleder forvaltning og kultur Oddbjørg Sætre, 51 73 63 05.

Søknad med CV og referanser sendes Kvitsøy kommune post@kvitsoy.kommune.no innen 17.04.17.

Kontakt

  • Kvitsøy kommune
  • Kommunehusvn. 6
  • 4180 Kvitsøy
Telefon
+47 51 73 63 00
Telefaks
+47 51 73 63 01
E-post
post@kvitsoy.kommune.no
Org.nr
964 979 634

 

Viktige telefonnummer

  • Brann - 110
  • Politi - 112
  • Øyeblikkelig medisinsk nødhjelp - 113
  • Legevakt - 116117
  • Veterinærvakt
    Se info