Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen

Personvern

Den raske teknologiske og digitale utviklingen vi har vært en del av de siste 10-15 årene har ført til en ny måte å kommunisere og samhandle på, men har også ført til nye måter å tenke personvern på og hvordan man skal sikre personopplysninger.

EU har derfor jobber siden 2012 med en egen europeisk personvernforordning som regulerer personvern og personopplysningssikkerhet i alle offentlige og private virksomheter som behandler personopplysninger i Europa. Målet med en felles europeisk personvernlovgivning er at alle borgere i Europa skal ha samme rettigheter og lovgivningen skal sikre at personopplysninger trygt kan overføres mellom de europeiske landene.

De mest sentrale endringene i den nye europeiske personvernforordningen er at privatpersoner har nye rettigheter knyttet til sine egne personopplysninger. I tillegg skal alle offentlige virksomheter oppnevne et personvernombud som skal ivareta personvern og være kontaktperson for sprøsmål om håndtering av personvern i virksomheten. Alle offentlige virksomheter skal også opplyse om hvordan personopplysninger behandles og opplyse om privatpersoners rettigheter knyttet til sine personopplysninger. Derfor skal alle offentlige virksomheter utarbeide en egen personvernerklæring.

For å ivareta den europeiske personvernforordningen i norsk lovverk ble ny norsk personopplysningslov innført fra 20.07.2018.

Til høyre finner du Kvitsøy kommunes personvernerklæring og den nye personopplysningsloven.

Du kan lese mer om personvern, den europeiske personvernforordningen og dine rettigheter på Datatilsynets nettsider.

 

Kontakt

  • Kvitsøy kommune
  • Kommunehusvn. 6
  • 4180 Kvitsøy
Telefon
+47 51 73 63 00
E-post
post@kvitsoy.kommune.no
Org.nr
964 979 634

 

Viktige telefonnummer

  • Brann - 110
  • Politi - 112
  • Øyeblikkelig medisinsk nødhjelp - 113
  • Legevakt - 116117
  • Veterinærvakt
    Se info