Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen

Eierskapsbedrifter

EIERSKAPSFORVALTNING KVITSØY KOMMUNE 2016

Kommunens oppfølgning av egne eierinteresser i selskaper er et viktig område å kartlegge. I tråd med dette fokuset ble det i Kvitsøy kommune vedtatt en eierskapsstrategi og eierskapsmelding i 2013. Bakgrunnen for selskapskontrollen er kommunes plan for selskapskontroll som følger av kommunelovens § 77-5.  Kontrollutvalget bestilte selskapskontrollen «Eierskapsforvaltning» i møte den 14.11.2013. Formålet med eierskapskontrollen er å se på hvordan kommunes eierinteresser i selskaper utøves, og om utøvingen er i tråd med kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Det ses på hvordan eierstyringen er forankret og hvordan det enkelte eierskap (selskap) følges opp rent praktisk.

Eierrepresentantene orienterer muntlig i kommunestyret om utviklingen i selskapet ved behandling av årsmelding/regnskap.  

 

Selskapets navn

Eierrepresentanter/vara

Eierandel i selskapet

Lyse Energi AS (Bedriftsforsamling  og generalforsamling)

Ordfører/varaordfører

0,23 %

Rogaland Revisjon IKS (Representantskap)

Ordfører/varaordfører

0,15 %

IVAR IKS (Representantskap)

Ordfører/varaordfører

0,18 %

Rogaland Brann og redning IKS (Representantskap)

Varaordfører/Johannes Olsen

0,50 %

Interkommunalt arkiv Rogaland IKS

Varaordfører/Liv Amundsen

0,96 %

KLP (egenkapitalinnskudd)

Ordfører

 

 

Kontakt

  • Kvitsøy kommune
  • Kommunehusvn. 6
  • 4180 Kvitsøy
Telefon
+47 51 73 63 00
E-post
post@kvitsoy.kommune.no
Org.nr
964 979 634

 

Viktige telefonnummer

  • Brann - 110
  • Politi - 112
  • Øyeblikkelig medisinsk nødhjelp - 113
  • Legevakt - 116117
  • Veterinærvakt
    Se info