Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen
Kvitsøy kombisenter midt i Ydstebøhavn

Kvitsøy kombisenter midt i Ydstebøhavn

Kvitsøy sykehjem

Kvitsøy sykehjem har flott beliggenhet med utsikt rett ned til gamlekaien i Ydstebøhavn. Totalt har sykehjemmet 7 langtidsplasser og 4 sengeplasser for korttid. Personalet består av fire sykepleiere sammen med hjelpepleiere og assistenter.

Avdeling for helse og omsorg yter tjenester knyttet til kommunehelsetjeneste- loven og sosialtjenesteloven, og har ansvar for følgende tjenester:
Hjemmesykepleie
Heldøgnstjeneste i sykehjem
Medisinsk behandling og rehablititering
Hjemmehjelp, herunder praktisk bistand og opplæring
Tildeling av eldrebolig
Avlastningstiltak
Lønn til personer som har særlig tyngende omsorgsarbeid (omsorgslønn) Trygghetsalarm 
Matombringing
 
Sykepleiere ved sykehjemmet er i tillegg ansvarlig for medisinsk nødhjelp (bakvakt for lege) utenom åpningstid på legekontoret.
 
Kvitsøy kommune har 7 langtidsplasser og 4 korttidsplasser på sykehjemmet, samt 4 eldreboliger. Totalt arbeider det 19 ansatte fordelt på drøyt 10 årsverk innen kommunens pleie- og omsorgstjeneste.
 
 
Søknadsskjema, relevante lenker og priser og gebyrer finner du i menyen til høyre, sammen med åpningstider og kontaktinformasjon.

Kontakt

  • Kvitsøy kommune
  • Kommunehusvn. 6
  • 4180 Kvitsøy
Telefon
+47 51 73 63 00
E-post
post@kvitsoy.kommune.no
Org.nr
964 979 634

 

Viktige telefonnummer

  • Brann - 110
  • Politi - 112
  • Øyeblikkelig medisinsk nødhjelp - 113
  • Legevakt - 116117
  • Veterinærvakt
    Se info