Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen

On the Edge

Kvitsøy er med i samarbeidet En kjede av fyr, som hvert år utgir kulturprogrammet On the Edge, knyttet til de syv fyrene.

Samarbeidet En kjede av fyr er en samling av nye entusiastiske fyreiere og voktere. Representert ved ulike kommuner, friluftsråd, kulturinstitusjoner og museum, i nært samarbeid med fylkeskommune og kystverket. Ønsket er å vekke debatt om fyrene sin rolle i Rogaland før og nå, gjennom kunstneriske tolkninger, kulturhistoriske fortellinger og lokalt engasjement. Fyrene skal fortsatt være strategiske lyspunkt og veivisere.

Fyrene som i dag er med i samarbeidet er Eigerøy, Kvassheim, Obrestad, Feistein, Tungenes, Kvitsøy og Utsira.

Disse fyrene ligger på eggen mellom land og hav, og hvert år utgir samarbeidet kulturprogrammet On the Edge. Målet til On the Edge er opplevelse, diskusjon og fortsatt liv på fyrene, hvor en etablerer møteplasser der kunst, teknologi og historie spiller sammen.

Samarbeidet må ses i lys av den dramatiske omstillingsprosessen fyrene i Norge hadde hatt de siste tiårene, med automatisering og avfolking, samt spørsmål om ny bruk og nye driftsformer. Det ble viktig å ivareta disse kulturskattene på en god måte og det viste seg fort at samarbeidet var svært vellykket. Det ga en arena for verdifull erfaringsutveksling og drev frem ulike prosjekter. Det største, og uten tvil det mest krevende fellesprosjektet var kunst- og kulturprosjektet On the Edge som ble avviklet i forbindelse med Stavanger 2008. Etter 2011 har samarbeidet blitt sterkere formalisert gjennom en partnerskapsavtale for følgende samarbeidsområder:

 1. Kompetanse- og erfaringsutveksling
 2. Folkehelse – fysisk aktivitet og mental stimulans
 3. Reiseliv – profilering og markedsføring av fyrene
 4. Kunst- og kulturformidling med fyrstasjonene som arena
 5. Kulturminnevern – vern gjennom bruk
 6. Natur- og kulturformidling (fyrhistorie og kystkultur)
 7. Lokal næringsutvikling  

Kontakt

 • Kvitsøy kommune
 • Kommunehusvn. 6
 • 4180 Kvitsøy
Telefon
+47 51 73 63 00
E-post
post@kvitsoy.kommune.no
Org.nr
964 979 634

 

Viktige telefonnummer

 • Brann - 110
 • Politi - 112
 • Øyeblikkelig medisinsk nødhjelp - 113
 • Legevakt - 116117
 • Veterinærvakt
  Se info