Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen

Byggesak

All bygging i Norge er regulert av plan- og bygningsloven med forskrifter. Regelverket er det samme i alle kommuner i Norge. Ingen bygging kan igangsettes før det foreligger nødvendig tillatelse fra kommunen. Ny lov trådte i kraft 1. juli 2010.

Innføring av ny plan- og bygningslov medfører at;

 • Alle byggesaker som er sendt kommunen før 1. juli 2010 blir behandlet etter gammelt regelverk. Dette gjelder for alle trinn i byggesaken - fra søknad til ferdigattest.
 • Alle nye byggesøknader skal sendes inn i henhold til ny forskrift om byggesak. Fra 1. juli 2015 fører nye forenklinger i plan- og bygningsloven til at færre byggetiltak på egen eiendom er søknadspliktige. Forskrift om endring i forskrift om byggsak finner du her.
I plan og bygningsloven fremgår det hva som kreves i de enkelte sakstypene;
Som standard for bygging på Kvitsøy, har kommunen utarbeidet en egen Veileder for bygging på Kvitsøy, samt en veileder for universell utforming. Veilederen for bygging på Kvitsøy er fortsatt gjeldene, men er ikke oppdatert i forhold til hva som krever søknad om tillatelse etter plan- og bygningsloven. Se ovenfor hva som krever søknad. Bruk gjerne byggsøk når dere skal sende inn byggesøknad. Se meny til høyre for skjemaer, blanketter og veiledere.  
 
Ta ellers kontakt med kommunen for generell info og veiledning.

Kontakt

 • Kvitsøy kommune
 • Kommunehusvn. 6
 • 4180 Kvitsøy
Telefon
+47 51 73 63 00
E-post
post@kvitsoy.kommune.no
Org.nr
964 979 634

 

Viktige telefonnummer

 • Brann - 110
 • Politi - 112
 • Øyeblikkelig medisinsk nødhjelp - 113
 • Legevakt - 116117
 • Veterinærvakt
  Se info