Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen

Planer

Sektor for plan og utvikling utarbeider og behandler arealplaner som kommuneplan og reguleringsplan, samt foretar endringer i reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven. I tillegg har avdelingen ansvar for andre planer som berører arealbruk i kommunen

Hensikten med planleggingen etter plan- og bygningsloven er å styre utviklingen i en ønsket retning. Planleggingen skal legge til rette for samordning av statlig, fylkeskommunal og kommunal virksomhet. Den skal gi grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser, utbygging, samt sikre estetiske og anikvariske verdier. Gjennom planlegging og ved særskilte krav til det enktelte byggetiltak, skal loven legge til rette for at arealbruk og bebyggelse blir størst mulig til gagn for den enkelte og for samfunnet.

Sektorens arbeid med kommunens planer består i veiledning, koordinering, utredning og saksforberedelse til politisk utvalg, samt kunngjøringer og oppfølging av vedtak.
 

Kontakt

  • Kvitsøy kommune
  • Kommunehusvn. 6
  • 4180 Kvitsøy
Telefon
+47 51 73 63 00
E-post
post@kvitsoy.kommune.no
Org.nr
964 979 634

 

Viktige telefonnummer

  • Brann - 110
  • Politi - 112
  • Øyeblikkelig medisinsk nødhjelp - 113
  • Legevakt - 116117
  • Veterinærvakt
    Se info