Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen

Situasjonskart

Situasjonskart ble tidligere kalt byggemeldingskart og er grunnlag for byggesøknader

Du kan bestille situasjonskart via vår selvbetjeningsløsning, som er gratis.

Du vil motta automatisk disse dokumentene (som pdf-filer):

 • Info-skriv om leveransen, veiledning til byggesak og vann/vei/avløp
 • Situasjonskart inkl. ledningsnett for inntegning av tiltak
 • Reguleringskart og gjeldende bestemmelser.
 • Diverse planer (under/over grunnen, igangsatte planer og kommunedelplaner)
 • Kommuneplankart m.tegnforklaring og bestemmelser
 • Spesielle hensyn –  kulturminner m.m

Slik bruker du selvbetjeningsløsningen:
Skriv inn adresse eller gårds-/bruksnummer i søkefeltet.

 1. Velg korrekt adresse eller eiendom i nedtrekksmenyen.
 2. I boksen som kommer opp velger du 'Bestill kart'. (Du kan ev. velge en annen eiendom ved å trykke på venstre museknapp innenfor grenselinjene på kartet.) På høyre side kommer det opp skjema for bestilling.
 3. Under 'Produkt' velger du 'Situasjonskart_1144'. (Arkstørrelse og målestokk blir valgt automatisk, men kan overstyres. I de fleste tilfelle er det passende med kartutsnitt (A4) i målestokk 1:500 med aktuell byggeplass sentrert i utsnittet. Utsnittet kan flyttes ved å holde nede venstre museknapp.)
 4. Skriv inn e-postadresse som produktene skal sendes til.
 5. Trykk 'Bestill kart' når alt er utfylt.

Du vil vanligvis få opp en nedlastingslink i selve løsningen i løpet av ca. 30 sekunder, men det anbefales å vente på eposten som kan inneholde viktig informasjon dersom noe ikke blir produsert som det skal.

Dersom eiendommen er så stor at målestokk 1:2000 ikke er stort nok, vil løsningen registrere dette og gi tilbakemelding på at kartene må produseres manuelt. Kommunen vil da opprette kontakt pr. mail og gjøre sitt beste for å hjelpe deg.

Du vil få tilsendt flere reguleringsbestemmelser dersom flere reguleringsplaner har avgrensing innenfor kartutsnittet.

Ta kontakt med byggesaksavdelingen om du er i tvil hvilken plan som gjelder for din eiendom.

Det er påkrevd at bestilleren selv sjekker om ekstra informasjon er nødvendig. Spesielt kan dette være aktuelt med hensyn på forhold rundt vei/vann/avløp og områder med eldre reguleringsplaner. Det følger med informasjonsskriv som skal hjelpe bestiller med dette. Les disse nøye. I tillegg vil avdeling byggesak kunne avklare spørsmål som melder seg.

Løsningen fungerer på de fleste plattformer og nettlesere. Kommunen tar forbehold om eventuelle feil og mangler i tilsendt dokumentasjon.

Nabolister og matrikkelkart(eiendomskart) med koordinater kan fås ved henvendelse til servicekontoret eller kjøpes via www.infoland.no


For nærmere informasjon kontakt post@kvitsoy.kommune.no   eller
telefon: 51 73 63 00 

 

Kontakt

 • Kvitsøy kommune
 • Kommunehusvn. 6
 • 4180 Kvitsøy
Telefon
+47 51 73 63 00
E-post
post@kvitsoy.kommune.no
Org.nr
964 979 634

 

Viktige telefonnummer

 • Brann - 110
 • Politi - 112
 • Øyeblikkelig medisinsk nødhjelp - 113
 • Legevakt - 116117
 • Veterinærvakt
  Se info