Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen

Renovasjon, vann, kloakk

Kvitsøy kommune har et samarbeid med IVAR IKS innen VAR-sektoren. Det betyr at IVAR er ansvarlig for å forvalte alle kommunale oppgaver innen vann, avløp og renovasjon.

Hvordan skaffe kompostbinge? Du kan kjøpe kompostbinge ved å kontakte renovasjonstjenesten på Kvitsøy eller kontakte sentralbordet. 

Hytteavfall og glass- og metallemballasje

Det er utplassert containere for hytteavfall på sentrale punkter i kommunen. Ved brannstasjonen står det i tillegg en container for innsamling av tom og ren glass- og metallemballasje.  

Gjenvinningsstasjonen på Kvitsøy

Stasjonen tar i mot alle typer avfall samt farlig avfall. Husholdninger har allerede betalt for bruk av stasjonen gjennom sitt årlige renovasjonsabonnement, og skal ikke betale ved levering av avfall. Næringsdrivende skal betale et årlig abonnement etter mengden avfall de har, for å kunne levere avfall på gjenvinningsstasjonen. Avfallet skal være sortert ved levering. Personalet som jobber på stasjonen vil gi råd og veiledning dersom du er i tvil.

Tømmekalender
Avfallsbeholderene på husstanden tømmes i tråd med oppsatt tømmekalender annenhver uke. Tømmekalenderen deles ut i desember hvert år. I tømmekalenderen finner du nyttig informasjon, samt råd og tips ang. avfallshåntering.

Hjemmekompostering

IVAR oppfordrer sine kunder til å velge hjemmekompostering av våtorganisk avfall. Eksempel på våtorganisk avfall er matrester, kaffegrut, vått tørkepapir og servietter, potetskrell og hageavfall mm. IVAR selger komposteringsbeholdere til kunder som ønsker dette, og de som velger hjemmekompostering får rabatt på renovasjonsgebyret.

Kontakt

  • Kvitsøy kommune
  • Kommunehusvn. 6
  • 4180 Kvitsøy
Telefon
+47 51 73 63 00
Telefaks
+47 51 73 63 01
E-post
post@kvitsoy.kommune.no
Org.nr
964 979 634

 

Viktige telefonnummer

  • Brann - 110
  • Politi - 112
  • Øyeblikkelig medisinsk nødhjelp - 113
  • Legevakt - 116117
  • Veterinærvakt
    Se info