Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen

VAR

Vann, avløp og renovasjon

IVAR IKS har ansvar for daglig drift, tilsyn og vedlikehold samt forvaltning av vann- og avløpsanlegg som eies av Kvitsøy kommune. IVAR IKS har også ansvar for å ivareta renovasjonsordningen i kommunen. 

Servicetelefonnummer for VAR-tjenesten i Kvitsøy kommune er 47 50 90 90, og kan kontaktes angående: 

* Kommunale gebyrer og forskrifter for vann, avløp og renovasjon

*Endring av renovasjonstjenester

*Rørleggermeldinger

*Utslippstilatelser

*Vannmåler

*Generelle spørsmål innen VAR

VAR-ansvarlig i Kvitsøy kommune, servicetelefon 47509090

Direkte telefon 51720242

e-post: ivar@kvitsoy.kommune.no

Hytteavfall og glass- og metallemballasje

Det er utplassert containere for hytteavfall på sentrale punkter i kommunen. Ved brannstasjonen står det i tillegg en container for innsamling av tom og ren glass- og metallemballasje.  

Gjenvinningsstasjonen på Kvitsøy

Stasjonen tar i mot alle typer avfall samt farlig avfall. Husholdninger har allerede betalt for bruk av stasjonen gjennom sitt årlige renovasjonsabonnement, og skal ikke betale ved levering av avfall. Næringsdrivende skal betale et årlig abonnement etter mengden avfall de har, for å kunne levere avfall på gjenvinningsstasjonen. Avfallet skal være sortert ved levering. Personalet som jobber på stasjonen vil gi råd og veiledning dersom du er i tvil.

Tømmekalender

Avfallsbeholderene på husstanden tømmes i tråd med oppsatt tømmekalender annenhver uke. Tømmekalenderen deles ut i desember hvert år. I tømmekalenderen finner du nyttig informasjon, samt råd og tips ang. avfallshåntering.

Hvordan skaffe kompostbinge? Du kan kjøpe kompostbinge ved å kontakte renovasjonstjenesten på Kvitsøy eller kontakte sentralbordet. 

Hjemmekompostering

IVAR oppfordrer sine kunder til å velge hjemmekompostering av våtorganisk avfall. Eksempel på våtorganisk avfall er matrester, kaffegrut, vått tørkepapir og servietter, potetskrell og hageavfall mm. IVAR selger komposteringsbeholdere til kunder som ønsker dette, og de som velger hjemmekompostering får rabatt på renovasjonsgebyret. 

Kontakt

  • Kvitsøy kommune
  • Kommunehusvn. 6
  • 4180 Kvitsøy
Telefon
+47 51 73 63 00
Telefaks
+47 51 73 63 01
E-post
post@kvitsoy.kommune.no
Org.nr
964 979 634

 

Viktige telefonnummer

  • Brann - 110
  • Politi - 112
  • Øyeblikkelig medisinsk nødhjelp - 113
  • Legevakt - 116117
  • Veterinærvakt
    Se info