Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen

Forbrukerspørsmål

Som forbruker har du både rettigheter og klagemuligheter.

Bruk menyene på høyre og venstre side for å finne mer informasjon om tema knyttet til det å være forbruker. Du kan også lese om hvilke krav du kan stille til selgerer, produsenter og leverandører av varer og tjenester. De fleste av lenkene på underliggende sider er eksterne lenker.

Hvem behandler klagesaker?
Klagesaker mellom forbrukere og leverandører behandles av Forbrukerrådet.

Klager relatert til reklame og annen markedsføring som du mener er villedende eller feil behandles av Forbrukerombudet.

Klager i byggesaker og i reguleringssaker blir først behandlet av det utvalg som har fattet vedtaket. I klagesaker som går videre fra lokal klagebehandling, er Fylkesmannen endelig klageinstans.

Klager på tjenester innen helse og sosial sendes i første omgang til kommunen. Bruker kan også klage direkte til fylkesmannen. Se lenke i menyen til høyre.

Kontakt

  • Kvitsøy kommune
  • Kommunehusvn. 6
  • 4180 Kvitsøy
Telefon
+47 51 73 63 00
E-post
post@kvitsoy.kommune.no
Org.nr
964 979 634

 

Viktige telefonnummer

  • Brann - 110
  • Politi - 112
  • Øyeblikkelig medisinsk nødhjelp - 113
  • Legevakt - 116117
  • Veterinærvakt
    Se info