Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen

Rettslige spørsmål

Her finner du blant annet informasjon om politiet og domstolene, ordningen med fri rettshjelp, hvordan du går fram i erstatningssaker og hvor du kan henvende deg for å få råd og rettshjelp.

Kvitsøy kommune deltok i Justisdepartementets pilotprosjekt med førstelinjerettshjelp, dette tilbudet er videreført i kommunal regi.

Kontordager er mandager på Kvitsøy kommunehus fra kl.12.00 – 14.30 følgende datoer:

29.04.2019
17.06.2019
16.09.2019
11.11.2019

I førstelinjerettshjelpen kan alle få inntil 30 minutters gratis juridisk bistand, uavhengig av inntekt og formue. Forutsatt at en bor i Kvitsøy kommune. Bistanden gis på alle saksområder, men straffesaker faller i hovedsak utenfor. Tilbudet skal heller ikke omfatte saker som knytter seg til selvstendig næringsdrivendes egen næringsvirksomhet.

Du kan få hjelp til:

 • å finne ut om spørsmålet eller problemet er juridisk, og om det er noe å gå videre med
 • å finne frem til informasjon om lover og regler
 • å løse problemet eller spørsmålet dersom advokaten/rettshjelperen mener at det kan gjøres forsvarlig innenfor den tiden som er til rådighet
 • å finne ut av hvor du kan henvende deg for å få hjelp hvis problemet eller spørsmålet ditt ikke kan løses på stedet, og hva det i så fall vil kunne komme til å koste

Advokatene/rettshjelperne i førstelinjerettshjelpen har taushetsplikt. Dette gjelder også overfor kommunen.

Ta kontakt med sentralbordet i kommunen på telefon eller e-post: tlf 51 73 63 00 post@kvitsoy.kommune.no for å bestille time hos advokat.

Lover og forskrifter på nett
Du kan også finne norske lover og forskrifter på Internett. På nettsidene til Lovdata finner du de primære rettskildene som regulerer retter og plikter for innbyggerene i Norge. Informasjonen omfatter lover, sentrale og lokale forskrifter, nye høyesteretts- og lagmannsrettsavgjørelser.

Naviger videre via menypunktene på høyre og venstre side for å finne mer ekstern informasjon om tema rettslige spørsmål.

Kontakt

 • Kvitsøy kommune
 • Kommunehusvn. 6
 • 4180 Kvitsøy
Telefon
+47 51 73 63 00
E-post
post@kvitsoy.kommune.no
Org.nr
964 979 634

 

Viktige telefonnummer

 • Brann - 110
 • Politi - 112
 • Øyeblikkelig medisinsk nødhjelp - 113
 • Legevakt - 116117
 • Veterinærvakt
  Se info