Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen

Skatter og avgifter

Det offentliges ansvar i forhold til skatt er todelt. Kommunen har ansvar for innkreving av skatt, skattetrekk og arbeidsgiveravgift til det offentlige, mens den statlige institusjonen Skatteetaten har ansvar for ligningen.

Kvitsøy kommune har inngått samarbeid med Stavange kommune, som ivaretar skatteoppkreverfunksjonen etter delegert myndighet fra kommunestyret.

Offentlige avgifter
Kommunen har mange ulike avgifter og gebyrer knyttet til sine tjenester. Klikk på menyenpunktet - Forvaltning og administrasjon - på høyre side, og finn mer informasjon om kokmmunal fakturering.

I menyen til venstre vil du finne en rekke lenker til eksterne sider med informasjon om om andre offentlige avgifter.

Kontakt

  • Kvitsøy kommune
  • Kommunehusvn. 6
  • 4180 Kvitsøy
Telefon
+47 51 73 63 00
E-post
post@kvitsoy.kommune.no
Org.nr
964 979 634

 

Viktige telefonnummer

  • Brann - 110
  • Politi - 112
  • Øyeblikkelig medisinsk nødhjelp - 113
  • Legevakt - 116117
  • Veterinærvakt
    Se info