Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen

Skolefritidsordning (SFO)

Beskrivelse

Trenger barnet ditt et sted å være før og etter skoletid, kan du melde det på SFO som er skolens fritidsordning. På SFO får barnet en trygg oppholdsplass med omsorgsfulle voksne rundt seg. Her kan barnet leke både ute og inne, og delta i kultur- og fritidsaktiviteter tilpasset sitt behov.

SFO er et frivillig tilbud til barn i 1. til 4. trinn og for barn med spesielle behov i 1. til 7. trinn.

Mange skoler tilbyr SFO også i skolens ferier og på planleggingsdager.

Åpningstiden varierer fra skole til skole. Noen skoler tilbyr både heltids- og deltidsplass.

Målgruppe

 • Elever i grunnskolens 1. til 4. trinn
 • Elever med spesielle behov i grunnskolens 1. til 7. trinn

Vilkår

Barnet må være elev ved skolen.

Kommunen plikter å tilby skolefritidsordning, men kan ha egne opptakskriterier.

Samarbeidspartnere

Beslektede tjenester

Du må betale en egenandel for SFO-plassen hver måned.

Familier med lav inntekt kan søke om redusert pris eller gratis plass. Noen kommuner tilbyr søskenmoderasjon dersom du har to eller flere barn på SFO samtidig.

Lover

Opplæringsloven § 13-7 (Skolefritidsordningen)

Veiledning

Kommunen kan hjelpe deg med å melde barnet ditt på SFO.

Søknadsskjema

Søknadsfrist

Saksbehandling

Klage

Er du misfornøyd med avgjørelsen, har du anledning til å klage. Fristen er tre uker fra du mottok avgjørelsen. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

Send klagen til den avdelingen som sendte avgjørelsen. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom avgjørelsen ikke blir endret, sender kommunen klagen din videre til Fylkesmannen.

Du vil motta svar på klagen når saken er ferdigbehandlet.

Er du misfornøyd med SFO-tilbudet, kan du ta dette opp med den som er ansvarlig for SFO. Blir ikke synspunktene dine hørt, kan du klage skriftlig til kommunen.

Kontaktinformasjon

Annen informasjon

Søkeord

skolefritidsordning, grunnskole, aktivitetsskole, SFO, fritidstilbud

Kontakt

 • Kvitsøy kommune
 • Kommunehusvn. 6
 • 4180 Kvitsøy
Telefon
+47 51 73 63 00
E-post
post@kvitsoy.kommune.no
Org.nr
964 979 634

 

Viktige telefonnummer

 • Brann - 110
 • Politi - 112
 • Øyeblikkelig medisinsk nødhjelp - 113
 • Legevakt - 116117
 • Veterinærvakt
  Se info