Du er her: Hjem / Nyheter

Innhold

  • Høring - Kvitsøy kommuneplan

   Publisert: 16.01.2020
   KVITSØY KOMMUNEPLAN, PLANID 2017001 Kommuneplanens arealdel 2019-2030 – BEGRENSET HØRING
   Les mer »
  • Ekstrem høy vannstand

   Publisert: 14.01.2020
   Det meldes om ekstrem høy vannstand natt til onsdag 15. januar.
   Les mer »
  • Råd om egenberedskap

   Publisert: 13.01.2020
   Tenk igjennom hvilke farer og ulykker som kan ramme deg hjemme, og forbered deg best mulig.
   Les mer »
  • Fakkeltog på nyttårsaften

   Publisert: 23.12.2019
   Kvitsøy kommune ønsker alle en riktig god jul, og inviterer tradisjonen tro til fakkeltog på nyttårsaften.
   Les mer »
  • Endring i avfallstømming på Kvitsøy fra 01.01.2020

   Publisert: 12.12.2019
   Kommunen ønsker å prøve ut en endring i henteordningen fra 1.1.2020.
   Les mer »
  • Støttekontakt på Kvitsøy

   Publisert: 12.12.2019
   Er det noen som kan tenke seg å være støttekontakt eller avlaster i Kvitsøy kommune?
   Les mer »
  • Budsjett og økonomiplan

   Publisert: 04.12.2019
   Formannskapets innstilling til økonomiplan 2019 – 2023 er lagt ut til alminnelig ettersyn.
   Les mer »
  • Hva skjer på Grøningstranden?

   Publisert: 12.11.2019
   Nå dreneres det i Grøningen
   Les mer »
  • Matrikkel og grunnbok er stengt i slutten av desember

   Publisert: 11.11.2019
   Matrikkel og grunnbok er stengt fra 13. desember 2019 til 1. januar 2020. Vær tidlig ute om du skal endre eiendommen din.
   Les mer »
  • UKM

   Publisert: 05.11.2019
   Ønsker du å delta på UKM? Eller kanskje du kjenner noen som burde delta med sitt talent?
   Les mer »
  • Ny lokal forskrift om avfall

   Publisert: 24.10.2019
   Kvitsøy kommune varsler med dette om at det skal utarbeides ny avfallsforskrift. Forskriften er hjemlet i Lov om vern mot forurensning og om avfall (forurensningsloven).  Eventuelle kommentarer og innspill kan sendes til renovasjonsansvarlig i Kvitsøy kommune innen 1.12.2019: e-post: ivar@kvitsoy...
   Les mer »
  • Påmelding UKM starter 1. november

   Publisert: 24.10.2019
   Har du lyst til å vise frem noe du liker å drive med? UKM er åpent for alle kulturuttrykk, alt fra slampoesi til dans og sceneteknikk.
   Les mer »
  • Kunngjøring av kommuneplanens samfunnsdel

   Publisert: 17.10.2019
   Kommunestyret vedtok i møtet 01.10.2019, sak 43/19, Kommuneplanens samfunnsdel 2030. Samfunnsdelen skal være styrende for all kommunal virksomhet i planperioden.
   Les mer »
  • Refleksdagen

   Publisert: 17.10.2019
   I dag er det årets refleksdag, og vi ønsker å minne alle om å bruke refleks i høstmørket.
   Les mer »
  • Søndagsåpen hall 2019/2020

   Publisert: 15.10.2019
   Her er oversikten over søndagsåpen hall høst 2019 og vår 2020. Hallen er åpen fra 16:00-18:00.
   Les mer »
  • Biblioteket stengt i dag, 10/10 grunnet sykdom

   Publisert: 10.10.2019
   Biblioteket på Kvitsøy er dessverre stengt i dag 10 oktober grunnet sykdom
   Les mer »
  • Årets hummerbilde 2019!

   Publisert: 08.10.2019
   Send inn ditt beste hummerbilde og delta i konkurranse!
   Les mer »
  • Servicebygg på Gamlekaien

   Publisert: 08.10.2019
   Servicebygg med dusjfasiliteter og vaskemaskin på Gamlekaien stengte 1. oktober 2019 for i år. Kvitsøy kommune takker for en fin sesong og ønsker alle båtturister velkommen tilbake
   Les mer »
  • Program hummerhelgen 2019

   Publisert: 03.10.2019
   Det er endelig tid for hummerhelg igjen, og her er årets program!
   Les mer »
  • Hummersesongen 2019

   Publisert: 01.10.2019
   Endelig er det oktober igjen, og hummerfisket kan starte!
   Les mer »
  • Hovedopptak i Kvitsøy barnehage

   Publisert: 27.09.2019
   Søknadsfrist for hovedopptaket til Kvitsøy barnehage med plass fra januar 2020 er 1. NOVEMBER 2019
   Les mer »
  • Stian Bjørsvik blir ny ordfører

   Publisert: 16.09.2019
   Stian Giil Bjørsvik fra Felleslista/Krf/frie borgerlige blir ny ordfører og Stein Flom Jacobsen fra Fremskrittspartiet blir ny varaordfører på Kvitsøy. Dette skjer med bakgrunn i at de to partiene Fremskrittspartiet og Felleslista/Krf/frie borgerlige er blitt enige om å samarbeide om å styre...
   Les mer »
  • TV-aksjonen 2019 - CARE

   Publisert: 16.09.2019
   Årets tv-aksjon avholdes søndag den 20.10.2019. Pengene som blir samlet inn går i år til organisasjonen Care; som arbeider for å gi kvinner i utviklingsland en bedre hverdag. TV-Aksjonen skal gi 400 000 kvinner mulighet til å skape sin egen arbeidsplass, bestemmelsesrett over egen kropp og få sin...
   Les mer »
  • Utlysning medvirkningsorganer

   Publisert: 11.09.2019
   Etter valget skal kommunestyret oppnevne inntil tre medvirkningsråd i Kvitsøy kommune. De tre rådene er: Ungdomsråd Eldreråd   Råd for personer med nedsatt funksjonsevne  Medvirkningsrådene er rådgivende organer for kommunen og har rett til å uttale seg i saker som gjelder henholdsvis eldre,...
   Les mer »
  • Valgresultat kommunestyrevalget 2019

   Publisert: 10.09.2019
   Valgresultatet for Kvitsøy kommune er klart med mandatfordeling og kandidatfordeling.
   Les mer »
  • Foreløpig valgresultat

   Publisert: 09.09.2019
   Mandag 09. september kl. 18.00 stengte valglokalet på Kvitsøy. Etter opptelling av forhåndsstemmer og valgtingsstemmer foreligger nå foreløpig resultat av valget på www.valgresultat.no.
   Les mer »
  • Ønsker du å skape din egen arbeidsplass?

   Publisert: 06.09.2019
   Ønsker du å skape din egen arbeidsplass? Boreal overtar ferjedriften i Kvitsøy-sambandet 1.desember. I den anledning er de interessert i å komme i kontakt med personer som kan ha interesse av å starte opp restaurant-/kafedrift om bord i Fjordveien. MF Fjordveien er godt tilrettelagt for denne typ...
   Les mer »
  • Husk å benytte stemmeretten din, også til fylkestingsvalget

   Publisert: 03.09.2019
   Som de fleste har fått med seg at det er valg til nytt kommunestyre 8. og 9. september. På Kvitsøy kan du forhåndsstemme på kommunehuset, og på biblioteket selve valgdagene 08. og 09. september. På bakgrunn av valgresultatet får Kvitsøy 15 representanter som skal ivareta dine og mine interesser d...
   Les mer »
  • Næringslivet møtte ordfører og ny rådmann

   Publisert: 30.08.2019
   Den nye rådmannen i Kvitsøy kommune var fire dager gammel i stillingen når han sammen med ordføreren inviterte næringslivet til frokostmøte. Totalt møtte 10 representanter fra næringslivet til møtet, og de fikk forklart hvor «skoen trykker» for dem.
   Les mer »
  • Valgmøte

   Publisert: 26.08.2019
   Valgmøte i Sosialrommet torsdag 29 august
   Les mer »
  • Forsøksfiske av hummer, uke 35

   Publisert: 22.08.2019
   Det  gjennomføres forsøksfiske av hummer i og rundt bevaringsområdet i uke 35
   Les mer »
  • Besøk fra Fylkesutvalget

   Publisert: 21.08.2019
   Fylkesutvalget i Rogaland fylkeskommune var mandag 19. august på befaring av Kvitsøy kommune i samband med den nye kommuneplanen til Kvitsøy. Varaordfører Gro A. Steine og rådmann Vegard Thise var vertskap for fylkespolitikerne som særlig var opptatt av hotellplanene på Kvitsøy.
   Les mer »
  • Tilbud Kulturskolen høst 2019

   Publisert: 15.08.2019
   Ønsker du å lære og spille gitar denne høsten? Vi har ledige plasser på Kulturskolen - også mulighet for voksne!
   Les mer »
  • Kvitsøy kommune lyser ut driftsavtale for lokaler til restaurant/matservering på fiskemottaket

   Publisert: 09.08.2019
   Kultursentrum Grøningen består av hummermuseet, fiskemottaket, klekkeriet, brygge og områdene rundt. I forhold til den helhetlige tanken for området er det viktig at hver enkelt aktivitet som plasseres i, eller utenfor bygningene, forsterker hverandre og er en ressurs for hverandre. Hensikten er ...
   Les mer »
  • Informasjon til eierkommunene i Rogaland brann og redning IKS

   Publisert: 07.08.2019
   RBR legger om til risikobasert boligtilsyn og feiing
   Les mer »
  • Tilskuddsmidler til aktiviteter for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne

   Publisert: 07.08.2019
   Fellesrådet for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne lyser ut midler til aktiviteter til eldre og personer med nedsatt funksjonsevne.
   Les mer »
  • Grågås

   Publisert: 17.07.2019
   Fylkesmannen i Rogaland har på bakgrunn av søknad fra Kvitsøy kommune tillatt tidligere jaktstart på grågås enn ordinær jakttid. I forhold til lokal forskrift for tidlig jakt på grågås i Kvitsøy kommune er jakttiden utvidet med 15 dager i forkant av ordinær jakttid. Det vil si fra og med 26. juli...
   Les mer »
  • Kulturskole

   Publisert: 05.07.2019
   Søknadsfristen for skoleåret 2019/2020 forlenges til 01. august 2019.
   Les mer »
  • Hummerfredningsområdet

   Publisert: 01.07.2019
   Sommersesong er også sesong for båtliv og fiske. Bare husk på at fredningsområdet i Sparholmene er fredet for fiske med garn, ruser og teiner hele året.
   Les mer »
  • Nye priser næringsavfall

   Publisert: 26.06.2019
   Prislisten for næringsavfall på Kvitsøy er våren 2019 gjennomgått med tanke på både variable og faste kostnader. De variable kostnadene, og spesielt egenvekten på restavfall, trevirke og impregnert trevirke er justert ned. Det er også gjort en ny sjablonmessig vurdering av næringslivets andel av ...
   Les mer »
  • Høring kommuneplan

   Publisert: 19.06.2019
   Offentlig ettersyn: Kvitsøy kommuneplan 2019-2030.
   Les mer »
  • Varsel om oppstart av forskriftsarbeid

   Publisert: 07.06.2019
   Ny felles lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann.
   Les mer »
  • Tre lister stiller til kommunestyrevalg på Kvitsøy

   Publisert: 31.05.2019
   Listeforslagene er godkjent og tre lister stiller til kommunestyrevalg.
   Les mer »
  Helse, omsorg og velferd
  /helse-omsorg-og-velferd
  Sykehjem
  /innhold/helse-omsorg-velferd/sykehjem/kvitsoy-sykehjem/
  Kvitsøy sykehjem
  /innhold/helse-omsorg-velferd/sykehjem/omsorgsboliger/
  Omsorgsboliger
  /innhold/helse-omsorg-velferd/sykehjem/soke-om-opphold/
  Søke om opphold
  Legekontor
  /innhold/helse-omsorg-velferd/legekontor/kvitsoy_legekontor/
  Kvitsøy legekontor
  /innhold/helse-omsorg-velferd/legekontor/legevaktordning/
  Legevaktordning
  /innhold/helse-omsorg-velferd/legekontor/oyeblikkelig-hjelp/
  Øyeblikkelig hjelp
  /innhold/helse-omsorg-velferd/legekontor/kontaktinformasjon-for-sus/
  Kontaktinformasjon for SUS
  Helsestasjon
  /innhold/helse-omsorg-velferd/helsestasjon/helsestasjon-for-barn-og-unge/
  Helsestasjon for barn og unge
  /innhold/helse-omsorg-velferd/helsestasjon/skolehelsetjeneste/
  Skolehelsetjeneste
  /innhold/helse-omsorg-velferd/helsestasjon/svangerskapsoppfolging/
  Svangerskapsoppfølging
  Avlastning
  /innhold/helse-omsorg-velferd/avlastning/stottekontakt/
  Støttekontakt
  /innhold/helse-omsorg-velferd/avlastning/omsorgslonn/
  Omsorgslønn
  /innhold/helse-omsorg-velferd/avlastning/soke-om-avlastning/
  Søke om avlastning
  Barnevern
  /innhold/helse-omsorg-velferd/barnevern2/barneverntjenesten/
  Barneverntjenesten
  /innhold/helse-omsorg-velferd/barnevern2/fosterhjem/
  Fosterhjem
  /innhold/helse-omsorg-velferd/barnevern2/besokshjem2/
  Besøkshjem
  /innhold/helse-omsorg-velferd/barnevern2/bekymringsmelding-til-barnevernet/
  Bekymringsmelding til barnevernet
  NAV og sosiale tjenester
  /innhold/helse-omsorg-velferd/nav-og-sosiale-tjenester/nav/
  NAV
  /innhold/helse-omsorg-velferd/nav-og-sosiale-tjenester/kommunal-bolig/
  Kommunal bolig
  /innhold/helse-omsorg-velferd/nav-og-sosiale-tjenester/bostotte/
  Bostøtte
  /innhold/helse-omsorg-velferd/nav-og-sosiale-tjenester/introduksjonsprogram-for-flyktninger/
  Introduksjonsprogram for flyktninger
  /innhold/helse-omsorg-velferd/nav-og-sosiale-tjenester/startlan/
  Startlån
  Krisesenter
  /innhold/helse-omsorg-velferd/krisesenter/krisesenter/
  Krisesenter
  Hjemmetjenester og tilbud for eldre
  /innhold/helse-omsorg-velferd/hjemmetjenester-og-tilbud-for-eldre/matombringing/
  Matombringing
  /innhold/helse-omsorg-velferd/hjemmetjenester-og-tilbud-for-eldre/hjemmesykepleie/
  Hjemmesykepleie
  /innhold/helse-omsorg-velferd/hjemmetjenester-og-tilbud-for-eldre/hjelpemidler/
  Hjelpemidler
  /innhold/helse-omsorg-velferd/hjemmetjenester-og-tilbud-for-eldre/hummeren-aktivitetssenter/
  Hummeren aktivitetssenter
  Helsetjenester
  /innhold/helse-omsorg-velferd/helsetjenester2/fysioterapi/
  Fysioterapi
  /innhold/helse-omsorg-velferd/helsetjenester2/psykisk-helse/
  Psykisk helse
  /innhold/helse-omsorg-velferd/helsetjenester2/tannlege/
  Tannlege
  /innhold/helse-omsorg-velferd/helsetjenester2/kvitsoy-helsebil/
  Kvitsøy helsebil
  /innhold/helse-omsorg-velferd/helsetjenester2/tt-kort/
  TT-kort
  /innhold/helse-omsorg-velferd/helsetjenester2/soke-om-helse--og-omsorgstjenester/
  Søke om helse- og omsorgstjenester
  /innhold/helse-omsorg-velferd/helsetjenester2/pasientreise/
  Pasientreise
  Barnehage og skole
  /barnehage-og-skole
  ~/link/c71c3ff5687c4670bb87f468becc8ffa.aspx
  Barnehager i Randaberg
  Barnehager i Randaberg
  Skole
  /innhold/barnehage-og-skole/kvitsoy-skole/kvitsoy-skole/
  Kvitsøy skole
  /innhold/barnehage-og-skole/kvitsoy-skole/nettside-kvitsoy-skole/
  Kvitsøy skoles nettside
  /innhold/barnehage-og-skole/kvitsoy-skole/skolerute/
  Skolerute
  /innhold/barnehage-og-skole/kvitsoy-skole/spesialundervisning/
  Spesialundervisning
  /innhold/barnehage-og-skole/kvitsoy-skole/permisjonsfritak/
  Permisjonsfritak
  /innhold/barnehage-og-skole/kvitsoy-skole/krle-fritak/
  KRLE-fritak
  SFO
  /innhold/barnehage-og-skole/kvitsoy-sfo/kvitsoy-sfo/
  Kvitsøy SFO
  /innhold/barnehage-og-skole/kvitsoy-sfo/vedtekter-for-sfo/
  Vedtekter for SFO
  /innhold/barnehage-og-skole/kvitsoy-sfo/soke-om-plass-i-sfo/
  Søke om plass i SFO
  /innhold/barnehage-og-skole/kvitsoy-sfo/tegn-pa-god-praksis-i-kvitsoy-sfo/
  Tegn på god praksis i Kvitsøy SFO
  Barnehage
  /innhold/barnehage-og-skole/kvitsoy-barnehage/kvitsoy-barnehage/
  Kvitsøy barnehage
  /innhold/barnehage-og-skole/kvitsoy-barnehage/arsplan/
  Årsplan
  /innhold/barnehage-og-skole/kvitsoy-barnehage/reglement-for-barnehagen/
  Reglement for barnehagen
  /innhold/barnehage-og-skole/kvitsoy-barnehage/redusert-foreldrebetaling/
  Redusert foreldrebetaling
  /innhold/barnehage-og-skole/kvitsoy-barnehage/soke-barnehageplass/
  Søke barnehageplass
  /innhold/barnehage-og-skole/kvitsoy-barnehage/nettside-kvitsoy-barnehage/
  Barnehagens nettside
  PP-tjeneste
  /innhold/barnehage-og-skole/ppt/randaberg-interkommunale-pp-tjeneste/
  Randaberg Interkommunale PP-tjeneste
  Teknisk og plan
  /teknisk-og-plan
  /innhold/teknisk-og-plan/skal-du-bygge/maa-jeg-soke/
  Skal du bygge?
  Skal du bygge?
  Skal du bygge?
  /innhold/teknisk-og-plan/skal-du-bygge/maa-jeg-soke/
  Må jeg søke?
  /innhold/teknisk-og-plan/skal-du-bygge/bygge-uten-a-soke/
  Bygge uten å søke
  /innhold/teknisk-og-plan/skal-du-bygge/finn-kart-nabolister-planer-og-bestemmelser/
  Finn kart, nabolister, planer og bestemmelser
  /innhold/teknisk-og-plan/skal-du-bygge/dispensasjon/
  Dispensasjon
  /innhold/teknisk-og-plan/skal-du-bygge/hvor-mye-kan-jeg-bygge/
  Hvor mye kan jeg bygge?
  /innhold/teknisk-og-plan/skal-du-bygge/tegne-og-plassere-tiltaket/
  Tegne og plassere tiltaket
  /innhold/teknisk-og-plan/skal-du-bygge/informere-naboer/
  Informere naboer
  /innhold/teknisk-og-plan/skal-du-bygge/sende-soknad-til-kommunen/
  Sende søknad til kommunen
  /innhold/teknisk-og-plan/skal-du-bygge/nar-tiltaket-er-ferdig/
  Når tiltaket er ferdig
  /innhold/teknisk-og-plan/skal-du-bygge/sporsmal-om-byggesak/
  Spørsmål om byggesak
  Boplikt og konsesjon
  /innhold/teknisk-og-plan/boplikt-og-konsesjon2/boplikt-og-konsesjon/
  Boplikt og konsesjon
  Kart
  /innhold/teknisk-og-plan/kart2/e-Bygg-Web/
  eByggWeb
  /innhold/teknisk-og-plan/kart2/smartkommunekart/
  Smartkommunekart
  /innhold/teknisk-og-plan/kart2/situasjonskart/
  Situasjonskart
  /innhold/teknisk-og-plan/kart2/kart-pa-nett/
  Kart på nett
  Planer
  /innhold/teknisk-og-plan/planer/kommuneplan2/
  Kommuneplan
  /innhold/teknisk-og-plan/planer/temaplaner-planer/
  Temaplaner
  /innhold/teknisk-og-plan/planer/reguleringsplaner/
  Reguleringsplaner
  /innhold/teknisk-og-plan/planer/planarbeid-og-kunngjoringer/
  Planarbeid og kunngjøringer
  /innhold/teknisk-og-plan/planer/arealplan/
  Arealplan
  /innhold/teknisk-og-plan/planer/endring-av-arealplaner/
  Endring av arealplaner
  /innhold/teknisk-og-plan/planer/planstrategi/
  Planstrategi
  /innhold/teknisk-og-plan/planer/sporsmal-om-planer/
  Spørsmål om planer
  Seksjonering, deling og oppmåling
  /innhold/teknisk-og-plan/seksjonering-deling-og-oppmaling/oppmaling/
  Oppmåling
  /innhold/teknisk-og-plan/seksjonering-deling-og-oppmaling/eierseksjonering/
  Eierseksjonering
  /innhold/teknisk-og-plan/seksjonering-deling-og-oppmaling/oppdeling-av-eiendom/
  Oppdeling av eiendom
  /innhold/teknisk-og-plan/seksjonering-deling-og-oppmaling/geodata/
  Geodata
  Landbruk
  /innhold/teknisk-og-plan/landbruk2/landbrukskontoret/
  Landbrukskontoret
  /innhold/teknisk-og-plan/landbruk2/veterinarvakt/
  Veterinærvakt
  /innhold/teknisk-og-plan/landbruk2/smadyrvakt/
  Smådyrvakt
  /innhold/teknisk-og-plan/landbruk2/driveplikt/
  Driveplikt
  /innhold/teknisk-og-plan/landbruk2/landbruksvei---bygg/
  Landbruksvei - bygg
  /innhold/teknisk-og-plan/landbruk2/gragas/
  Grågås
  VAR - vann, avløp og renovasjon
  /innhold/teknisk-og-plan/var/IVAR/
  IVAR
  /innhold/teknisk-og-plan/var/kvitsoy-miljostasjon/
  Kvitsøy miljøstasjon
  /innhold/teknisk-og-plan/var/renovasjon/
  Renovasjon
  /innhold/teknisk-og-plan/var/vann-avlop/
  Vann og avløp
  Brannvesenet
  /innhold/teknisk-og-plan/brannvesen2/Rogaland-brann-og-redning-IKS/
  Rogaland brann og redning IKS
  /innhold/teknisk-og-plan/brannvesen2/brannstasjonen-pa-kvitsoy/
  Brannstasjonen på Kvitsøy
  /innhold/teknisk-og-plan/brannvesen2/feiing/
  Feiing
  Idrettsanlegg og lekeplasser
  /innhold/teknisk-og-plan/idrettsanlegg-og-lekeplasser2/kvitsoy-aktivitetshall/
  Kvitsøy aktivitetshall
  /innhold/teknisk-og-plan/idrettsanlegg-og-lekeplasser2/kvitsoy-idrettspark/
  Kvitsøy idrettspark
  /innhold/teknisk-og-plan/idrettsanlegg-og-lekeplasser2/lekeplasser/
  Lekeplasser
  Havner
  /innhold/teknisk-og-plan/havner2/soke-om-kommunal-batplass/
  Søke om kommunal båtplass
  /innhold/teknisk-og-plan/havner2/gjestehavner/
  Gjestehavner
  Vei
  /innhold/teknisk-og-plan/vei/vei/
  Vei
  /innhold/teknisk-og-plan/vei/e-39-rogfast/
  E-39 Rogfast
  /innhold/teknisk-og-plan/vei/gravemelding-og-varsling-om-veiarbeid/
  Gravemelding og varsling om veiarbeid
  /innhold/teknisk-og-plan/vei/privat-avkjorsel-fra-offentlig-vei/
  Privat avkjørsel fra offentlig vei
  /innhold/teknisk-og-plan/vei/gatelys/
  Gatelys
  Varsle om feil
  /innhold/teknisk-og-plan/varsle-om-feil2/varsle-om-feil/
  Varsle om feil
  Kultur
  /kultur
  Faste kulturarrangementer
  /innhold/kultur/kulturarrangementer/ukm/
  UKM
  /innhold/kultur/kulturarrangementer/hummerhelg/
  Hummerhelg
  /innhold/kultur/kulturarrangementer/mote-med-frivillige/
  Møte med frivillige
  Utleiekalender for kommunale møterom / lokaler
  /innhold/kultur/utleiekalender/utleiekalender/
  Utleiekalender for kommunale møterom / lokaler
  Tildeling av priser og kulturmidler
  /innhold/kultur/tildeling-av-priser-og-kulturmidler/kulturmidler/
  Kulturmidler
  /innhold/kultur/tildeling-av-priser-og-kulturmidler/soke-om-kulturmidler/
  Søke om kulturmidler
  /innhold/kultur/tildeling-av-priser-og-kulturmidler/byggeskikkpris/
  Byggeskikkpris
  /innhold/kultur/tildeling-av-priser-og-kulturmidler/kulturpris/
  Kulturpris
  Kulturminner
  /innhold/kultur/kulturminner/kulturminner/
  Kulturminner
  /innhold/kultur/kulturminner/kulturlandskapsprisen/
  Kulturlandskapsprisen
  /innhold/kultur/kulturminner/kulturminnesok/
  Kulturminnesøk
  Bibliotek
  /innhold/kultur/bibliotek/kvitsoy-folkebibliotek/
  Kvitsøy folkebibliotek
  Kulturskolen
  /innhold/kultur/kulturskolen2/kvitsoy-kulturskole/
  Kvitsøy kulturskole
  /innhold/kultur/kulturskolen2/soke-om-elevplass/
  Søke om elevplass
  Kulturkalender
  /innhold/kultur/kulturkalender/kulturkalender/
  Kulturkalender
  /innhold/kultur/kulturkalender/frivillige-lag-og-foreninger/
  Frivillige lag og foreninger
  Kultursentrum Grøningen
  /innhold/kultur/kultursentrum-groningen/kultursentrum-groningen/
  Kultursentrum Grøningen
  /innhold/kultur/kultursentrum-groningen/kvitsoy-hummermuseum/
  Kvitsøy hummermuseum
  /innhold/kultur/kultursentrum-groningen/hummerklekkeriet/
  Hummerklekkeriet
  /innhold/kultur/kultursentrum-groningen/fiskemottaket/
  Fiskemottaket
  /innhold/kultur/kultursentrum-groningen/kvitsoy-1/
  Kvitsøy 1
  Kvitsøy fyr
  /innhold/kultur/kvitsoy-fyr/kvitsoy-fyr/
  Kvitsøy fyr
  /innhold/kultur/kvitsoy-fyr/en-kjede-av-fyr/
  En kjede av fyr
  Politikk og administrasjon
  /politikk-og-administrasjon
  Politikk
  /innhold/politikk-og-administrasjon/politikk/ordforeren/
  Ordføreren
  /innhold/politikk-og-administrasjon/politikk/styrer-rad-og-utvalg/
  Styrer, råd og utvalg
  /innhold/politikk-og-administrasjon/politikk/politisk-motekalender-motedokumenter/
  Politisk møtekalender og møtedokumenter
  /innhold/politikk-og-administrasjon/politikk/politisk-motereglement/
  Politisk møtereglement
  Administrasjon
  /innhold/politikk-og-administrasjon/administrasjon/radmannen/
  Rådmannen
  /innhold/politikk-og-administrasjon/administrasjon/radmannens-ledergruppe/
  Rådmannens ledergruppe
  /innhold/politikk-og-administrasjon/administrasjon/organisasjonen/
  Organisasjonen og organisasjonskart
  /innhold/politikk-og-administrasjon/administrasjon/delegeringsreglement/
  Delegeringsreglement
  Kommunale eierskap og samarbeid
  /innhold/politikk-og-administrasjon/kommunale-eierskap-og-samarbeid/interkommunale-samarbeid/
  Interkommunale samarbeid
  /innhold/politikk-og-administrasjon/kommunale-eierskap-og-samarbeid/interkommunale-selskap/
  Interkommunale selskap
  /innhold/politikk-og-administrasjon/kommunale-eierskap-og-samarbeid/eierskapsstrategi/
  Eierskapsstrategi
  Økonomi
  /innhold/politikk-og-administrasjon/okonomi/eiendomsskatt/
  Eiendomsskatt
  /innhold/politikk-og-administrasjon/okonomi/elektronisk-faktura-til-kommunen/
  Elektronisk faktura til kommunen
  /innhold/politikk-og-administrasjon/okonomi/skatteoppkrever/
  Skatteoppkrever
  /innhold/politikk-og-administrasjon/okonomi/prisliste/
  Prisliste
  /innhold/politikk-og-administrasjon/okonomi/finansreglement/
  Finansreglement
  /innhold/politikk-og-administrasjon/okonomi/kommunal-fakturering/
  Kommunal fakturering
  /innhold/politikk-og-administrasjon/okonomi/budsjett/
  Budsjett
  /innhold/politikk-og-administrasjon/okonomi/arsmelding-og-regnskap/
  Årsmelding og regnskap
  Administrative tjenester
  /innhold/politikk-og-administrasjon/administrative-tjenester/borgerlig-vigsel/
  Borgerlig vigsel
  /innhold/politikk-og-administrasjon/administrative-tjenester/forstelinjerettshjelp/
  Førstelinjerettshjelp
  /innhold/politikk-og-administrasjon/administrative-tjenester/skjenkebevilling/
  Skjenkebevilling
  Arkiv
  /innhold/politikk-og-administrasjon/arkiv/arkiv-og-post/
  Arkiv og post
  /innhold/politikk-og-administrasjon/arkiv/arkivplan/
  Arkivplan
  /innhold/politikk-og-administrasjon/arkiv/offentlig-postliste/
  Offentlig postliste
  /innhold/politikk-og-administrasjon/arkiv/foresporsel-om-innsyn/
  Forespørsel om innsyn
  /innhold/politikk-og-administrasjon/arkiv/personvern/
  Personvern
  Næring
  /innhold/politikk-og-administrasjon/naring/naringsliv-pa-kvitsoy/
  Næringsliv på Kvitsøy
  /innhold/politikk-og-administrasjon/naring/naringsplan/
  Næringsplan
  /innhold/politikk-og-administrasjon/naring/lokalt-naringsfond/
  Lokalt næringsfond
  /innhold/politikk-og-administrasjon/naring/bevillinger/
  Bevillinger
  Digital kommunikasjon
  /innhold/politikk-og-administrasjon/digital-kommunikasjon/min-side/
  Min Side
  /innhold/politikk-og-administrasjon/digital-kommunikasjon/edialog/
  Edialog
  /innhold/politikk-og-administrasjon/digital-kommunikasjon/sms-varsling/
  SMS-Varsling
  /innhold/politikk-og-administrasjon/digital-kommunikasjon/facebook/
  Facebook
  Ledige stillinger
  /innhold/politikk-og-administrasjon/ledige-stillinger/ledige-stillinger-i-kvitsoy-kommune/
  Ledige stillinger i Kvitsøy kommune
  Personal
  /innhold/politikk-og-administrasjon/personal/personal/
  Personal
  Beredskap
  /innhold/politikk-og-administrasjon/beredskap/beredskap-i-kvitsoy-kommune/
  Beredskap i Kvitsøy kommune
  Om Kvitsøy
  /om-kvitsoy
  Severdigheter
  /innhold/kultur/kultursentrum-groningen/kvitsoy-hummermuseum/
  Kvitsøy hummermuseum
  /innhold/kvitsoy/severdigheter/kvitsoy-kirke/
  Kvitsøy kirke
  /innhold/kvitsoy/severdigheter/trafikksentralen/
  Trafikksentralen
  /innhold/kultur/kvitsoy-fyr/kvitsoy-fyr/
  Kvitsøy fyr
  /innhold/kvitsoy/severdigheter/steinkorset-og-st.-clemens-kirkeruin/
  Steinkorset og St. Clemens kirkeruin
  /innhold/kvitsoy/severdigheter/booking-av-guide/
  Booking av guide
  Om Kvitsøy
  /innhold/kvitsoy/historie/kommunens-historie/
  Kommunens historie
  /innhold/kvitsoy/historie/bygdebok/
  Bygdebok
  /innhold/kvitsoy/historie/kvitsoy-i-bilder/
  Kvitsøy i bilder
  Friluft og turområder
  /innhold/kvitsoy/friluft-og-tur/turomrader/
  Turområder
  /innhold/kvitsoy/friluft-og-tur/allemannsretten/
  Allemannsretten
  /innhold/kvitsoy/friluft-og-tur/fuglefredningsomrade-paa-eime/
  Fuglefredningsområde på Eime
  /innhold/kvitsoy/friluft-og-tur/dronebruk/
  Dronebruk
  /innhold/kvitsoy/friluft-og-tur/hundepark/
  Hundepark
  Overnatting
  /innhold/kvitsoy/overnatting/kvitsoy-maritime-senter/
  Kvitsøy maritime senter
  /innhold/kvitsoy/overnatting/bobil-og-telt/
  Bobil og telt
  /innhold/kvitsoy/overnatting/private-overnattingsmuligheter/
  Private overnattingsmuligheter
  Offentlig transport
  /innhold/kvitsoy/offentlig-transport/ferjesamband/
  Ferjesamband
  /innhold/kvitsoy/offentlig-transport/hurtigbat/
  Hurtigbåt
  /innhold/kvitsoy/offentlig-transport/buss-tilfra-mekjarvik/
  Buss til/fra Mekjarvik
  /innhold/kvitsoy/offentlig-transport/buss-pa-kvitsoy/
  Buss på Kvitsøy
  Gjestebrygger og havner
  /innhold/teknisk-og-plan/havner2/gjestehavner/
  Gjestehavner
  /innhold/kvitsoy/gjestebrygge-og-havner/batvett-og-nattero/
  Båtvett og nattero
  Butikker og tilbud
  /innhold/kvitsoy/butikker-og-tilbud/coop-marked/
  Coop Marked
  /innhold/kvitsoy/butikker-og-tilbud/drivstoff/
  Drivstoff
  Idrettsanlegg og lekeplasser
  /innhold/kvitsoy/idrettsanlegg-og-lekeplasser/kvitsoy-aktivitetshall/
  Kvitsøy aktivitetshall
  /innhold/kvitsoy/idrettsanlegg-og-lekeplasser/klatrepark-pa-vollsoy/
  Klatrepark på Vollsøy
  /innhold/kvitsoy/idrettsanlegg-og-lekeplasser/lekeplasser/
  Lekeplasser