Du er her: Hjem / Nyheter

Innhold

  • Momskompensasjon på varer og tjenester - Lotteri- og stiftelsestilsynet 2024

   Publisert: 28.05.2024
   Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele i overkant av 2,4 milliarder kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2024. Denne ordningen skal fremme frivillig aktivitet gjennom å kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har hatt til merverdiavgift ved kjøp av...
   Les mer »
  • Ny oppvekstsjef

   Publisert: 22.05.2024
   Nils Petter Flesjå er ansatt som ny oppvekstsjef i Kvitsøy kommune.
   Les mer »
  • Heim for en 50-lapp

   Publisert: 16.05.2024
   Heimtransport for ungdom opp til 23 år (og andre). Gjelder båttransport fra Stavanger sentrum (Fisketorget)
   Les mer »
  • Valg av medlemmer og skjønnsmedlemmer til offentlig ettersyn

   Publisert: 15.05.2024
   Kvitsøy kommunestyre skal i møte 11. juni 2024 foreslå meddommere til Gulating Lagmannsrett, Sør-Rogaland tingrett, Forliksrådet  og et skjønnsmedlem som skal oppnevnes av Rogaland fylkeskommune. Forslagene legges i henhold til domstollovens § 68 ut til alminnelig ettersyn.
   Les mer »
  • 17. mai 2024

   Publisert: 14.05.2024
   Programmet for 17. mai 2024 er nå klart, og tilgjengelig her
   Les mer »
  • Ledige båtplasser

   Publisert: 20.03.2024
   Kvitsøy kommune har nå ledig båtplass for fastboende ved Gamlekaien i Ydstebøhavn.
   Les mer »
  • Vurderer salg av Lyse-aksjer

   Publisert: 06.05.2024
   Kvitsøy kommune vurderer salg av sin andel av aksjene i Lyse AS.
   Les mer »
  • Felles markering av frigjøringsdagen 2024

   Publisert: 06.05.2024
   Onsdag 8. mai blir det felles markering av frigjøringsdagen på Ruten i Sandnes fra kl. 16.50.
   Les mer »
  • Kulturmidler 2024

   Publisert: 22.04.2024
   Ønsker ditt lag eller forening å søke om kulturmidler? Minner om at fristen er 1. mai.
   Les mer »
  • Endret åpningstid på kommunehuset

   Publisert: 18.04.2024
   I henhold til vedtak gjort av kommunestyret 04.04.2024 endres åpningstider for innkommende telefonhenvendelser.
   Les mer »
  • Aktivitetshallen opptatt kl 17-20, 15. april

   Publisert: 15.04.2024
   Andre kan fint trene, selv om brannvesenet utfører tester. Det er kun to personer som skal ta test, og det er kun et par apparater som beslaglegges.
   Les mer »
  • Høyringsmøte om ny gjødselsbruksforskrift – 24. april

   Publisert: 08.04.2024
   Ny gjødselbruksforskrift er på høyring, eit viktig regelverk for husdyrfylket Rogaland! Vi inviterer til opent høyringsmøte 24. april. Her vil Jon Magnar Haugen frå Landbruks- og matdepartementet presentere høyringsutkastet. Du kan velje om du vil delta på dagtid på Tysværtunet, eller på kveldsti...
   Les mer »
  • Forslag til kandidater, byggeskikkpris og kulturpris

   Publisert: 18.03.2024
   Kvitsøy kommune skal i år dele ut både kulturpris og byggeskikkpris. Vi ønsker innspill på kandidater.
   Les mer »
  • Status - Ny skole

   Publisert: 11.03.2024
   Kvitsøy kommune har siden 2021 planlagt for nytt skolebygg, og før jul ble anbudspapirene til ny skole publisert. Etter tilbudsåpning i slutten av februar ble klart at tilbudene som er mottatt er klart over den økonomiske styringsrammen for prosjektet og over anslått verdi på kontrakten. Kvitsøy...
   Les mer »
  • Eiendomsskattelistene for 2024

   Publisert: 22.02.2024
   Eiendomsskattelistene for 2024 er publisert til offentlig ettersyn.
   Les mer »
  • Behov for flere boliger

   Publisert: 15.02.2024
   Kvitsøy kommune har nå behov for å leie flere boliger fremover, både som tjenestebolig og utleie til flyktninger. Kommunen har fått flere henvendelser om leie gjennom hele 2023, men har ikke hatt behov for flere boliger før nå.
   Les mer »
  • Parkering forbudt ved brannstasjonen

   Publisert: 12.06.2023
   Kvitsøy kommune ønsker å informere alle innbyggere, hyttefolk, besøkende og turister om at parkering ved brannstasjonen ikke er lov.
   Les mer »
  • Hovedopptak i Kvitsøy barnehage

   Publisert: 05.02.2024
   Søknadsfrist for hovedopptaket ved Kvitsøy barnehage og Kvitsøy SFO for plass ved nytt skoleår i august er 1. mars 2024.
   Les mer »
  • Tilgang til treningsrom

   Publisert: 29.01.2024
   Frist for å si opp halvårskort i treningsrommet er 1. februar.
   Les mer »
  • Rutiner åpen hall

   Publisert: 29.01.2024
   Ingenting er bedre enn at aktivitetshallen benyttes til aktivitet og glede for alle Kvitsøys innbyggere. Det er allikevel noen ting som må være på plass før du kan arrangere åpen hall.
   Les mer »
  • Tilskudd til energitiltak for frivilligheten

   Publisert: 16.01.2024
   Eier din frivillige organisasjon, lag eller forening et bygg som har behov for energibesparende tiltak, eller ønsker dere å produsere egen energi? Rogaland Fylkeskommune lyser ut tilskuddsmidler til energitiltak for frivilligheten.
   Les mer »
  • Ny runde koronavaksinering

   Publisert: 16.01.2024
   Kvitsøy kommune skal nå i gang med en ny oppfriskningsdose av koronavaksinen.
   Les mer »
  • Kulturkalender vår 2024

   Publisert: 12.01.2024
   Kulturkalenderen samler all aktivitet på Kvitsøy og gir en god oversikt over det som rører seg, både av faste treninger og samlinger og av større arrangementer og eventer. Det lages en kulturkalender for våren og en for høsten.  Kulturkalenderen for våren 2024 er klar og vil bli sendt ut i alle...
   Les mer »
  • Tømmekalender 2024

   Publisert: 03.01.2024
   Tømmekalenderen for 2024 er klar, og tilgjengelig på våre nettsider.
   Les mer »
  • Vannmåleravlesning

   Publisert: 06.12.2023
   Det er i dag sendt ut SMS til alle fakturamottakere som har vannmåler, hvor vi ber dere lese av vannmåleren.
   Les mer »
  • Javel, sortere du?

   Publisert: 28.11.2023
   Før helga fikk alle husstander en utfordring i postkassen.Dette er en del av en kampanje for å redusere mengden restavfall som leveres på miljøstasjonen.Vi tror nemlig at Kvitsøysamfunnet kan bli bedre på sortering uten at vi må ta i bruk ekstra betaling som et virkemiddel – tar dere utfordringen?
   Les mer »
  • Budsjett på høring

   Publisert: 27.11.2023
   Formannskapets vedtak til budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027 er lagt ut til alminnelig ettersyn.
   Les mer »
  • Hjem for en 50-lapp

   Publisert: 24.11.2023
   Hjemtransport fra Stavanger sentrum (Fisketorget) for ungdom opp til 23 år. Avgang kl 01.00 - 3. og 17. desember, samt 14. og 28. januar 2024
   Les mer »
  • Bruk av TT-kort på Kvitsøybussen

   Publisert: 15.11.2023
   TT-kort er for deg som er ute av stand til å reise med kollektivtransport på grunn av en varig funksjonsnedsettelse.
   Les mer »
  • Støtte til kjøp av elsykkel

   Publisert: 09.11.2023
   I samarbeid med Kolumbus, tilbyr Kvitsøy kommune en tilskuddsordning ved kjøp av el-sykkel. Ordningen omfatter tilskudd på kr. 5000,- pr. sykkel med et tak på 15 sykler.
   Les mer »
  • Invitasjon til folkemøte, utvikling av museumsutstilling

   Publisert: 08.11.2023
   Utvikling av hummermuseets 1. etg Det er satt ned en referansegruppe som skal se på muligheten for å utvikle 1. etg på hummermuseet, og i den forbindelse ønsker gruppen innspill fra Kvitsøy’s befolkning. Det inviteres til møte mandag 13. november fra klokken 18:00-19:30. Møtet er i sosialrommet....
   Les mer »
  • Webinar om investeringsmidler i landbruket

   Publisert: 07.11.2023
   Investeringsmidler for 2024
   Les mer »
  • Tømming av septiktanker

   Publisert: 06.11.2023
   JTR er i gang med å tømme alle septiktanker i Kvitsøy, og tømmevarsel med ukenummer for tømming blir sendt ut ca. 2 uker før planlagt tømming. Både tanker med tømming hvert 2. år og hvert 4. år vil bli tømt denne runden. Dersom du har en fritidseiendom, blir tømmevarselet sendt til din...
   Les mer »
  • Budsjett 2024, handlings- og økonomiplan 2024-2027

   Publisert: 03.11.2023
   Kommunedirektøren presenterte 1.november budsjett for 2024 og handlings og økonomiplan for perioden 2024-2027.Presentasjon og budsjettdokument finner dere her.  
   Les mer »
  • Egenberedskapsuka

   Publisert: 31.10.2023
   Tema for årets utgave av Egenberedskapsuka er ØVE. Vi oppfordrer alle innbyggere til å øve og ta nødvendige grep for å styrke egenberedskapen.
   Les mer »
  • Kommunedirektørens budsjettpresentasjon

   Publisert: 30.10.2023
   Velkommen til kommunedirektørens budsjettpresentasjon 1. november, klokken 18:00 på Kulturscenen. Budsjettpresentasjonen er åpen for alle på Kvitsøy, men spesielt for kommunestyrepolitikerne med varaer.
   Les mer »
  • Åpning av dagsturhytta

   Publisert: 19.10.2023
   Søndag 22 oktober, kl. 12.00 åpner endelig dagsturhytta Røde skjegg på Kvitsøy. Den ligger flott plassert midt i beiteområdet nordvest på øya, med god utsikt over kulturlandskap og hav.
   Les mer »
  • HOVEDOPPTAK I KVITSØY BARNEHAGE

   Publisert: 05.10.2023
   Søknadsfrist for hovedopptaket ved Kvitsøy barnehage for plass ved fra 1. januar er 1. NOVEMBER 2023.
   Les mer »
  • Trenger fadder til Prøvebo

   Publisert: 28.09.2023
   Vi søker to personer som ønsker å være fadder og følge opp de to nye familiene i prøvebo. Prøvebo er ett av kommunens tiltak for å få flere innflyttere til Kvitsøy.
   Les mer »
  • Innspill til ny trafikksikkerhetsplan for Kvitsøy kommune

   Publisert: 21.09.2023
   Kvitsøy kommune inviterer til å levere innspill til trafikksikkerhetsplan.
   Les mer »
  • Julegrantenning

   Publisert: 18.09.2023
   Ønsker du og ditt lag å arrangere julegrantenning på Kvitsøy?
   Les mer »
  • Åpen hall 2023/2024

   Publisert: 15.09.2023
   Oversikten over åpen hall for høsten 2023 og våren 2024 er nå satt opp.
   Les mer »
  • Valgresultat kommunestyrevalget 2023

   Publisert: 13.09.2023
   Valgresultatet for Kvitsøy kommune er klart med mandatfordeling og kandidatfordeling.
   Les mer »
  • Foreløpig valgresultat 2023

   Publisert: 12.09.2023
   Mandag 11. september klokken 18:00 stengte valglokalene på Kvitsøy. Etter opptelling av forhåndsstemmer og valgtingsstemmer foreligger nå foreløpig resultat av valget på https://www.valgresultat.no/
   Les mer »
  • Faktura barnehage og SFO

   Publisert: 12.09.2023
   Kvitsøy kommune beklager at det er forsinkelse på fakturering for barnehage og SFO for september måned.
   Les mer »
  • Hjelp oss med å finne rådsmedlemmer

   Publisert: 04.09.2023
   Kommunestyret skal velge representanter til Ungdomsrådet og Fellesrådet for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne. Vi trenger flere kandidater.
   Les mer »
  • Stemmesedler leveres ut

   Publisert: 01.09.2023
   Partiene som stiller til valg vil i disse dager levere ut stemmesedlene sine i postkassene på øya. På grunn av en glipp har partiene mottatt stemmesedlene på ulikt tidspunkt, derfor leveres tre av stemmesedlene samlet, mens den fjerde allerede er sendt ut. Vi minner om at det er mulig å...
   Les mer »
  • Oppdatering vedrørende Dagsturhytta

   Publisert: 29.08.2023
   Dagsturhytten på Kvitsøy er under oppføring, og vi trenger noe mer tid på å gjøre den helt ferdig. Vi ber om at de som ønsker å besøke hytten, venter med å ta turen inntil det har vært åpning. Vi håper og ser for oss åpning i hummerhelgen søndag 22.10.23.
   Les mer »
  • Ambulerende stemmegivning

   Publisert: 29.08.2023
   Frist for å søke om ambulerende stemmegivning er 5. september.
   Les mer »
  • Kulturkalender høst 2023

   Publisert: 22.08.2023
   Kulturkalenderen for høsten 2023 er klar, og på vei i postkassene en av de nærmeste dagene.
   Les mer »
  • Tilgang til treningrom

   Publisert: 17.08.2023
   Frist for å si opp halvårskort i treningsrommet er 1. september.
   Les mer »
  • Gratis ferje fra 16. august

   Publisert: 15.08.2023
   Fra i morgen er ferja gratis og det gleder vi oss alle til 🙂
   Les mer »
  • Åpent folkemøte om reguleringsplanforslag for Oppvekstparken

   Publisert: 01.08.2023
   Har du spørsmål, eller bare lyst å vite mer om forslaget til reguleringsplan for ny skole, kommuneadministrasjon og bibliotek? Da kan du ta turen til Sosialrommet tirsdag 8. august kl. 18.
   Les mer »
  • Informasjon fra mattilsynet om fugleinfluensa

   Publisert: 28.07.2023
   Det er ikke påvist utbrudd av fugleinfluensa i Rogaland eller Sør-Norge.
   Les mer »
  • Ingen bekymringsmeldinger via Altinn på avveie i Kvitsøy kommune

   Publisert: 24.07.2023
   Bekymringsmeldinger fra politiet til kommunene.
   Les mer »
  • Utleggingsmanntall

   Publisert: 10.07.2023
   Utleggingsmanntallet er en utskrift av manntallet som skal legges ut til offentlig ettersyn i hver kommune så snart det lar seg gjøre etter skjæringsdatoen, som er 30. juni i valgåret.
   Les mer »
  • Nye tilskudd til energitiltak for frivilligheten

   Publisert: 27.06.2023
   I fjor vedtok Fylkestinget at det i 2023 skulle etableres en ordning som gir støtte til energiøkonomiserende tiltak for frivilligheten. Det har resultert i to tilskuddsordninger som retter seg mot henholdsvis kartlegging av energibruk i egne bygg, og gjennomføring av tiltak som reduserer energibr...
   Les mer »
  • Sommer på Kvitsøy 2023

   Publisert: 20.06.2023
   Masse gøy som skjer på Kvitsøy i sommer. Her finner du en oversikt over ulike tilbud på øya.
   Les mer »
  • Stenging av vann på Vollsøy tirsdag 20 juni

   Publisert: 16.06.2023
   På grunn av vedlikehold på vannledningsnettet blir vannet stengt i hele Vollsøy-feltet og sør til og med ferjekaien tirsdag 20 juni mellom klokken 08 og 17.
   Les mer »
  • Test av nødvarsel på mobil 14. juni kl. 12

   Publisert: 13.06.2023
   Onsdag 14. juni kl. 12 blir det gjennomført en landsomfattende test av nødvarsel på mobil. Varslingsprøven blir sendt som tekst via 4G- og 5G-nettet til alle mobiltelefoner i hele landet. Du trenger ikke å gjøre noe når du har mottatt varselet.
   Les mer »
  • Kvitsøy kommune har kjøpt eiendom

   Publisert: 12.06.2023
   Kommunestyret vedtok tidligere i vår å kjøpe det gamle butikkbygget i Ydstebøhavn med tilhørende eiendommer.
   Les mer »
  • Stor gress- og lyngbrannfare

   Publisert: 08.06.2023
   Vi deler oppfordringen fra brannvesenet om å unngå bruk av ild i disse tørre tider.
   Les mer »
  • Ingen bekymringsmeldinger på avveie i Kvitsøy kommune

   Publisert: 06.06.2023
   Viser til nasjonal nyhetssak om bekymringsmeldinger som ikke har kommet inn til kommunens barnevernstjenesten ingen tegn til feil i Kvitsøy kommune.
   Les mer »
  • Kjøp av kommunal grunn på Skjerahaugen

   Publisert: 05.06.2023
   Kvitsøy kommune har mottatt henvendelse vedrørende kjøp av kommunal grunn på Skjerahaugen, til parkeringsformål. Kommunen vurderer å avhende to arealer på Skjerahaugen, se kart og areal markert med lilla
   Les mer »
  • Dårlig trykk på vannet

   Publisert: 31.05.2023
   Det er lekkasje på ny vannledning fra Randaberg til Kvitsøy. Dette kan føre til dårligere trykk på vannet. Utbedringene er utsatt, de regner med å få fikset problemet tirsdag førstkommende uke.
   Les mer »
  • Bruker du turstien Vest?

   Publisert: 31.05.2023
   Har du gått turstien Vest etter at den ble utvidet og merket på nytt i november? Nå skal kommunen bestille inn permanente skilt som også inkluderer dagsturhytta, hvis dere som bruker stien har innspill til forbedring av skiltenes innhold og plassering ber vi om at dette sendes til kommunen før 11...
   Les mer »
  • Adgang forbudt på anleggsområdet

   Publisert: 08.05.2023
   Entreprenøren oppfordre alle til å respektere skiltene ved blant annet treporten ved Leiasundveien og porten inn til Krågøyveien som tilsier at det forbudt å ferdes på anleggsområdet innenfor portene.
   Les mer »
  • Invitasjon til gratis arrangement om landbruksplast

   Publisert: 05.05.2023
   Forum landbruksplast og Statsforvalteren inviterer alle bønder til markdag på Randaberg 23 mai. Arrangementet er gratis, påmelding må skje innen 15 mai.
   Les mer »
  • Ordførere samles for å markere 8. mai

   Publisert: 02.05.2023
   I anledning markering av frigjøringsdagen og veterandagen 8. mai er 15 ordførere fra Sør-Rogaland invitert til en felles markering av dagen på Ruten i Sandnes mandag 8. mai.
   Les mer »
  • Strømstøtte for frivillige lag og organisasjoner

   Publisert: 12.04.2023
   Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter strømstøtteordningen til frivillige lag og organisasjoner som regjeringen opprettet med bakgrunn i de ekstraordinære strømprisene. Ordningen har som formål å motvirke negative konsekvenser av de høye strømprisene. Se mer informasjon her:  Strømstøtte for...
   Les mer »
  • Salg av utstyr, Krågøy

   Publisert: 04.04.2023
   Kvitsøy kommune vil selge diverse utstyr som står på Krågøy. Interesserte kan melde i fra til Kvitsøy kommune.
   Les mer »
  • Velkommen til perlen i havgapet!

   Publisert: 14.03.2023
   Kvitsøy kommune inviterer interesserte personer/familier til en opplevelseshelg på Kvitsøy, 26-28.mai, for å se om bosetting på Kvitsøy kan være noe for dere.
   Les mer »
  • Søke om kulturmidler 2023

   Publisert: 09.03.2023
   Det er nå åpnet for å søke kulturmidler for lokale lag og foreninger på Kvitsøy for 2023
   Les mer »
  • Tillatelse til skadefelling av grågås

   Publisert: 07.03.2023
   Kvitsøy har med hjemmel i viltforskriften gitt flere grunneiere på Kvitsøy tillatelse til skadefelling av inntil 30 ikke-hekkende grågås i perioden 7. mars 2023 til og med 1. april 2023, avgrenset til areal på deres eiendommer med aktiv landbruksdrift og der problemet med skadebeiting er stort.
   Les mer »
  • Varsel om dårlig vær fredag 17. februar

   Publisert: 16.02.2023
   Meteorologisk institutt har sendt ut oransje farevarsel for ytre deler av Rogaland fredag 17. februar. Vinden vil være kraftigst mellom kl. 14.00-19.00 og spesielt kraftig mellom kl. 16.00-18.00. Det ventes lokal meget kraftige vindkast mellom 35-40 m/s fra nordvest.
   Les mer »
  • Listeforslag til kommunestyrevalget 2023

   Publisert: 10.02.2023
   Ønsker du å bidra i politikken neste kommunestyreperiode?
   Les mer »
  • HOVEDOPPTAK I KVITSØY BARNEHAGE OG SFO

   Publisert: 06.02.2023
   Søknadsfrist for hovedopptaket ved Kvitsøy barnehage og Kvitsøy SFO for plass ved nytt skoleår i august er 1. MARS 2023.
   Les mer »
  • Bruk av trafikklys ved brannstasjon/idrettsanlegg

   Publisert: 03.02.2023
   Melding fra Hære/Risa:
   Les mer »
  • Ustabilt telefonnett

   Publisert: 01.02.2023
   På grunn av arbeid som skal forbedre dagens 4G og igangsettelse av 5G har Phonero varslet dårlig dekning i perioder.
   Les mer »
  • Elin Schanche blir ny rådmann på Kvitsøy

   Publisert: 01.02.2023
   Elin Schanche ble i går ansatt som ny rådmann i Kvitsøy kommune. Vedtaket i kommunestyret var enstemmig.
   Les mer »
  • Årets første faktura fra Kvitsøy kommune

   Publisert: 30.01.2023
   Årets første faktura for kommunale avgifter og årlig vannmåleroppgjør sendes ut til abonnentene i disse dager. Kvitsøy kommune beklager forsinkelsen som skyldes oppdateringer ifm. nytt år. For februar vil faktura for kommunale avgifter sendes ut i begynnelsen av måneden.
   Les mer »
  • Meld deg på UKM 2023

   Publisert: 26.01.2023
   Onsdag 1. februar er påmeldingsfristen til årets UKM (Ung Kultur Møtes). UKM 2023 arrangeres lørdag 11. mars på Varen kulturscene.
   Les mer »
  • Lotteri- og stiftelsestilsynet har åpnet for ny søknadsrunde om strømstøtte

   Publisert: 19.01.2023
   Søknadsfristen er 15. februar klokken 13:00. Perioden det kan søkes om strømstøtte for er oktober, november og desember 2022. Lotteri- og stiftelsestilsynet vil utbetale strømstøtte fortløpende etter de har åpnet for søknader, slik at de som søker tidlig kan få pengene raskest mulig.
   Les mer »
  • Budsjett og prisliste 2023

   Publisert: 13.01.2023
   Kommunestyrets vedtak er oppdatert i dokumentet, men priser og talldelen f.o.m kapittel 11 er ikke redigert. For oppdatert prisliste:
   Les mer »
  • Kulturkalender vår 2023

   Publisert: 13.01.2023
   Nå er kulturkalenderen for våren 2023 klar, og på vei i postkassene.
   Les mer »
  • Behandling av Covid-19 med Paxlovid og tilgang på gratis hjemmetester

   Publisert: 05.01.2023
   Dersom du har høy risiko for å utvikle alvorlig sykdom ved Covid-19, anbefaler Helsedirektoratet behandling med legemiddelet Paxlovid. Dette fås på resept etter vurdering av lege. Det er viktig at en slik behandling startet så tidlig som mulig, og personer i risikogruppen bør teste seg selv hver...
   Les mer »
  • Vannmåleravlesning på SMS

   Publisert: 02.01.2023
   Denne informasjonen gjelder bare de abonnenter som har vannmåler, ikke de som betaler for vann etter areal. Er du i tvil hva du har så sjekk siste rekning fra kommunen.
   Les mer »
  • Helsebil på verksted

   Publisert: 30.06.2023
   Mandag 3. juli skal helsebilen inn på verksted, og det vil dessverre ikke være tilgjengelig helsebil denne perioden. Det er usikkert hvor lenge, men transport vil i denne perioden komme fra fastlandet. 
   Les mer »
  • Momskompensasjon på varer og tjenester - Lotteri- og stiftelsestilsynet

   Publisert: 02.06.2023
   Denne ordningen skal fremme frivillig aktivitet gjennom å kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har hatt til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester.
   Les mer »
  Helse, omsorg og velferd
  /helse-omsorg-og-velferd
  Sykehjem
  /innhold/helse-omsorg-velferd/sykehjem/kvitsoy-sykehjem/
  Kvitsøy sykehjem
  /innhold/helse-omsorg-velferd/sykehjem/omsorgsboliger/
  Omsorgsboliger
  /innhold/helse-omsorg-velferd/sykehjem/soke-om-opphold/
  Søke om opphold
  Legekontor
  /innhold/helse-omsorg-velferd/legekontor/kvitsoy_legekontor/
  Kvitsøy legekontor
  /innhold/helse-omsorg-velferd/legekontor/legevaktordning/
  Legevaktordning
  /innhold/helse-omsorg-velferd/legekontor/oyeblikkelig-hjelp/
  Øyeblikkelig hjelp
  /innhold/helse-omsorg-velferd/legekontor/kontaktinformasjon-for-sus/
  Kontaktinformasjon for SUS
  Helsestasjon
  /innhold/helse-omsorg-velferd/helsestasjon/helsestasjon-for-barn-og-unge/
  Helsestasjon for barn og unge
  /innhold/helse-omsorg-velferd/helsestasjon/skolehelsetjeneste/
  Skolehelsetjeneste
  /innhold/helse-omsorg-velferd/helsestasjon/svangerskapsoppfolging/
  Svangerskapsoppfølging
  /innhold/helse-omsorg-velferd/helsestasjon/kommunens-familieteam/
  Kommunens familieteam
  Avlastning
  /innhold/helse-omsorg-velferd/avlastning/stottekontakt/
  Støttekontakt
  /innhold/helse-omsorg-velferd/avlastning/omsorgslonn/
  Omsorgslønn
  /innhold/helse-omsorg-velferd/avlastning/soke-om-avlastning/
  Søke om avlastning
  Barnevern
  /innhold/helse-omsorg-velferd/barnevern2/barneverntjenesten/
  Barneverntjenesten
  /innhold/helse-omsorg-velferd/barnevern2/fosterhjem/
  Fosterhjem
  /innhold/helse-omsorg-velferd/barnevern2/besokshjem2/
  Besøkshjem
  /innhold/helse-omsorg-velferd/barnevern2/bekymringsmelding-til-barnevernet/
  Bekymringsmelding til barnevernet
  NAV og sosiale tjenester
  /innhold/helse-omsorg-velferd/nav-og-sosiale-tjenester/nav/
  NAV
  /innhold/helse-omsorg-velferd/nav-og-sosiale-tjenester/kommunal-bolig/
  Kommunal bolig
  /innhold/helse-omsorg-velferd/nav-og-sosiale-tjenester/bostotte/
  Bostøtte
  /innhold/helse-omsorg-velferd/nav-og-sosiale-tjenester/introduksjonsprogram-for-flyktninger/
  Introduksjonsprogram for flyktninger
  /innhold/helse-omsorg-velferd/nav-og-sosiale-tjenester/startlan/
  Startlån
  Vold i nære relasjoner
  /innhold/helse-omsorg-velferd/krisesenter/hva-er-vold-i-nare-relasjoner/
  Hva er vold i nære relasjoner?
  /innhold/helse-omsorg-velferd/krisesenter/krisesenter/
  Krisesenter
  /innhold/helse-omsorg-velferd/krisesenter/voldtektsmottak/
  Voldtektsmottak
  /innhold/helse-omsorg-velferd/krisesenter/nok-senteret/
  NOK senteret
  Hjemmetjenester og tilbud for eldre
  /innhold/helse-omsorg-velferd/hjemmetjenester-og-tilbud-for-eldre/matombringing/
  Matombringing
  /innhold/helse-omsorg-velferd/hjemmetjenester-og-tilbud-for-eldre/hjemmesykepleie/
  Hjemmesykepleie
  /innhold/helse-omsorg-velferd/hjemmetjenester-og-tilbud-for-eldre/hjelpemidler/
  Hjelpemidler
  /innhold/helse-omsorg-velferd/hjemmetjenester-og-tilbud-for-eldre/hummeren-aktivitetssenter/
  Hummeren aktivitetssenter
  Helsetjenester
  /innhold/helse-omsorg-velferd/helsetjenester2/fysioterapi/
  Fysioterapi
  /innhold/helse-omsorg-velferd/helsetjenester2/psykisk-helse/
  Psykisk helse
  /innhold/helse-omsorg-velferd/helsetjenester2/tannlege/
  Tannlege
  /innhold/helse-omsorg-velferd/helsetjenester2/kvitsoy-helsebil/
  Kvitsøy helsebil
  /innhold/helse-omsorg-velferd/helsetjenester2/tt-kort/
  TT-kort
  /innhold/helse-omsorg-velferd/helsetjenester2/soke-om-helse--og-omsorgstjenester/
  Søke om helse- og omsorgstjenester
  /innhold/helse-omsorg-velferd/helsetjenester2/pasientreise/
  Pasientreise
  /innhold/helse-omsorg-velferd/helsetjenester2/ergoterapi/
  Ergoterapi
  Hjelpetelefoner og konfliktrådet
  /innhold/helse-omsorg-velferd/hjelpetelefoner/parorendelinjen/
  Pårørendelinjen
  /innhold/helse-omsorg-velferd/hjelpetelefoner/hjelpetelefonen-for-seksuelt-misbrukte/
  Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte
  /innhold/helse-omsorg-velferd/hjelpetelefoner/konfliktradet/
  Konfliktrådet
  Barnehage og skole
  /barnehage-og-skole
  ~/link/c71c3ff5687c4670bb87f468becc8ffa.aspx
  Barnehager i Randaberg
  Barnehager i Randaberg
  Skole
  /innhold/barnehage-og-skole/kvitsoy-skole/kvitsoy-skole/
  Kvitsøy skole
  /innhold/barnehage-og-skole/kvitsoy-skole/nettside-kvitsoy-skole/
  Kvitsøy skoles nettside
  /innhold/barnehage-og-skole/kvitsoy-skole/skolerute/
  Skolerute
  /innhold/barnehage-og-skole/kvitsoy-skole/spesialundervisning/
  Spesialundervisning
  /innhold/barnehage-og-skole/kvitsoy-skole/permisjonsfritak/
  Permisjonsfritak
  /innhold/barnehage-og-skole/kvitsoy-skole/krle-fritak/
  KRLE-fritak
  /innhold/barnehage-og-skole/skolehelsetjenesten/skolehelsetjenesten/
  Skolehelsetjenesten
  SFO
  /innhold/barnehage-og-skole/kvitsoy-sfo/kvitsoy-sfo/
  Kvitsøy SFO
  /innhold/barnehage-og-skole/kvitsoy-sfo/vedtekter-for-sfo/
  Vedtekter for SFO
  /innhold/barnehage-og-skole/kvitsoy-sfo/soke-om-plass-i-sfo/
  Søke om plass i SFO
  /innhold/barnehage-og-skole/kvitsoy-sfo/tegn-pa-god-praksis-i-kvitsoy-sfo/
  Tegn på god praksis i Kvitsøy SFO
  Barnehage
  /innhold/barnehage-og-skole/kvitsoy-barnehage/kvitsoy-barnehage/
  Kvitsøy barnehage
  /innhold/barnehage-og-skole/kvitsoy-barnehage/arsplan/
  Årsplan
  /innhold/barnehage-og-skole/kvitsoy-barnehage/reglement-for-barnehagen/
  Reglement for barnehagen
  /innhold/barnehage-og-skole/kvitsoy-barnehage/redusert-foreldrebetaling/
  Redusert foreldrebetaling
  /innhold/barnehage-og-skole/kvitsoy-barnehage/soke-barnehageplass/
  Søke barnehageplass
  /innhold/barnehage-og-skole/kvitsoy-barnehage/nettside-kvitsoy-barnehage/
  Barnehagens nettside
  PP-tjeneste
  /innhold/barnehage-og-skole/ppt/randaberg-interkommunale-pp-tjeneste/
  Randaberg Interkommunale PP-tjeneste
  Teknisk og plan
  /teknisk-og-plan
  Skal du bygge?
  /innhold/teknisk-og-plan/skal-du-bygge/maa-jeg-soke/
  Må jeg søke?
  /innhold/teknisk-og-plan/skal-du-bygge/bygge-uten-a-soke/
  Bygge uten å søke
  /innhold/teknisk-og-plan/skal-du-bygge/dispensasjon/
  Dispensasjon
  /innhold/teknisk-og-plan/skal-du-bygge/hvor-mye-kan-jeg-bygge/
  Hvor mye kan jeg bygge?
  /innhold/teknisk-og-plan/skal-du-bygge/tegne-og-plassere-tiltaket/
  Tegne og plassere tiltaket
  /innhold/teknisk-og-plan/skal-du-bygge/informere-naboer/
  Informere naboer
  /innhold/teknisk-og-plan/skal-du-bygge/sende-soknad-til-kommunen/
  Sende søknad til kommunen
  /innhold/teknisk-og-plan/skal-du-bygge/nar-tiltaket-er-ferdig/
  Når tiltaket er ferdig
  /innhold/teknisk-og-plan/skal-du-bygge/sporsmal-om-byggesak/
  Spørsmål om byggesak
  Boplikt og egenerklæring
  /innhold/teknisk-og-plan/boplikt-og-egenerklaering/boplikt-og-egenerklaering/
  Boplikt og egenerklæring
  Kart
  /innhold/teknisk-og-plan/kart2/e-torg/
  Kjøpe kartdata
  /innhold/teknisk-og-plan/kart2/kommunekart/
  _blank
  Kommunekart
  /innhold/teknisk-og-plan/kart2/kart-pa-nett/
  Kart på nett
  Planer
  /innhold/teknisk-og-plan/planer/kommuneplan2/
  Kommuneplan
  /innhold/teknisk-og-plan/planer/temaplaner-planer/
  Temaplaner
  /innhold/teknisk-og-plan/planer/reguleringsplaner/
  Reguleringsplaner
  /innhold/teknisk-og-plan/planer/planarbeid-og-kunngjoringer/
  Planarbeid og kunngjøringer
  /innhold/teknisk-og-plan/planer/arealplan/
  Arealplan
  /innhold/teknisk-og-plan/planer/endring-av-arealplaner/
  Endring av arealplaner
  /innhold/teknisk-og-plan/planer/planstrategi/
  Planstrategi
  /innhold/teknisk-og-plan/planer/sporsmal-om-planer/
  Spørsmål om planer
  Seksjonering, deling og oppmåling
  /innhold/teknisk-og-plan/seksjonering-deling-og-oppmaling/oppmaling/
  Oppmåling
  /innhold/teknisk-og-plan/seksjonering-deling-og-oppmaling/eierseksjonering/
  Eierseksjonering
  /innhold/teknisk-og-plan/seksjonering-deling-og-oppmaling/oppdeling-av-eiendom/
  Oppdeling av eiendom
  /innhold/teknisk-og-plan/seksjonering-deling-og-oppmaling/geodata/
  Geodata
  Landbruk
  /innhold/teknisk-og-plan/landbruk2/landbrukskontoret/
  Landbrukskontoret
  /innhold/teknisk-og-plan/landbruk2/veterinarvakt/
  Veterinærvakt
  /innhold/teknisk-og-plan/landbruk2/smadyrvakt/
  Smådyrvakt
  /innhold/teknisk-og-plan/landbruk2/driveplikt/
  Driveplikt
  /innhold/teknisk-og-plan/landbruk2/landbruksvei---bygg/
  Landbruksvei - bygg
  /innhold/teknisk-og-plan/landbruk2/gragas/
  Grågås
  VAR - vann, avløp og renovasjon
  /innhold/teknisk-og-plan/var/IVAR/
  IVAR
  /innhold/teknisk-og-plan/var/kvitsoy-miljostasjon/
  Kvitsøy miljøstasjon
  /innhold/teknisk-og-plan/var/renovasjon/
  Renovasjon
  /innhold/teknisk-og-plan/var/vann-avlop/
  Vann og avløp
  Brannvesenet
  /innhold/teknisk-og-plan/brannvesen2/Rogaland-brann-og-redning-IKS/
  Rogaland brann og redning IKS
  /innhold/teknisk-og-plan/brannvesen2/brannstasjonen-pa-kvitsoy/
  Brannstasjonen på Kvitsøy
  /innhold/teknisk-og-plan/brannvesen2/feiing/
  Feiing
  /innhold/teknisk-og-plan/brannvesen2/sankthansbal/
  Sankthansbål
  Havner
  /innhold/teknisk-og-plan/havner2/soke-om-kommunal-batplass/
  Søke om kommunal båtplass
  /innhold/teknisk-og-plan/havner2/gjestehavner/
  Gjestehavner
  /innhold/teknisk-og-plan/havner2/vollsoy-kai/
  Vollsøy kai
  /innhold/teknisk-og-plan/havner2/tillatelse-havne--og-farvannsloven/
  Havne- og farvannsloven
  /innhold/teknisk-og-plan/havner2/piren-i-skjeravagen2/
  Piren i Skjeravågen
  Vei
  /innhold/teknisk-og-plan/vei/vei/
  Vei
  /innhold/teknisk-og-plan/vei/e-39-rogfast/
  E-39 Rogfast
  /innhold/teknisk-og-plan/vei/gravemelding-og-varsling-om-veiarbeid/
  Gravemelding og varsling om veiarbeid
  /innhold/teknisk-og-plan/vei/privat-avkjorsel-fra-offentlig-vei/
  Privat avkjørsel fra offentlig vei
  /innhold/teknisk-og-plan/vei/gatelys/
  Gatelys
  /innhold/teknisk-og-plan/vei/leie-av-parkeringsplass/
  Leie av parkeringsplass
  Varsle om feil
  /innhold/teknisk-og-plan/varsle-om-feil2/varsle-om-feil/
  Varsle om feil
  Prisliste
  /innhold/teknisk-og-plan/prisliste/oppdeling-av-eiendom/
  Prisliste
  Kultur
  /kultur
  Faste kulturarrangementer
  /innhold/kultur/kulturarrangementer/ukm/
  UKM
  /innhold/kultur/kulturarrangementer/hummerhelg/
  Hummerhelg
  /innhold/kultur/kulturarrangementer/mote-med-frivillige/
  Møte med frivillige
  Utleiekalender for kommunale møterom / lokaler
  /innhold/kultur/utleiekalender/utleiekalender/
  Utleiekalender for kommunale møterom / lokaler
  Tildeling av priser og kulturmidler
  /innhold/kultur/tildeling-av-priser-og-kulturmidler/kulturmidler/
  Kulturmidler
  /innhold/kultur/tildeling-av-priser-og-kulturmidler/soke-om-kulturmidler/
  Søke om kulturmidler
  /innhold/kultur/tildeling-av-priser-og-kulturmidler/byggeskikkpris/
  Byggeskikkpris
  /innhold/kultur/tildeling-av-priser-og-kulturmidler/kulturpris/
  Kulturpris
  Kulturminner
  /innhold/kultur/kulturminner/kulturminner/
  Kulturminner
  /innhold/kultur/kulturminner/kulturlandskapsprisen/
  Kulturlandskapsprisen
  /innhold/kultur/kulturminner/kulturminnesok/
  Kulturminnesøk
  Bibliotek
  /innhold/kultur/bibliotek/kvitsoy-folkebibliotek/
  Kvitsøy folkebibliotek
  Kulturskolen
  /innhold/kultur/kulturskolen2/kvitsoy-kulturskole/
  Kvitsøy kulturskole
  /innhold/kultur/kulturskolen2/soke-om-elevplass/
  Søke om elevplass
  Kulturkalender
  /innhold/kultur/kulturkalender/kulturkalender/
  Kulturkalender
  /innhold/kultur/kulturkalender/frivillige-lag-og-foreninger/
  Frivillige lag og foreninger
  Kultursentrum Grøningen
  /innhold/kultur/kultursentrum-groningen/kultursentrum-groningen/
  Kultursentrum Grøningen
  /innhold/kultur/kultursentrum-groningen/kvitsoy-hummermuseum/
  Kvitsøy hummermuseum
  /innhold/kultur/kultursentrum-groningen/hummerklekkeriet/
  Hummerklekkeriet
  /innhold/kultur/kultursentrum-groningen/fiskemottaket/
  Fiskemottaket
  /innhold/kultur/kultursentrum-groningen/kvitsoy-1/
  Kvitsøy 1
  Kvitsøy fyr
  /innhold/kultur/kvitsoy-fyr/kvitsoy-fyr/
  Kvitsøy fyr
  /innhold/kultur/kvitsoy-fyr/en-kjede-av-fyr/
  En kjede av fyr
  Politikk og administrasjon
  /politikk-og-administrasjon
  /innhold/politikk-og-administrasjon/politikk/innbyggerforslag/
  Innbyggerforslag
  Innbyggerforslag
  Politikk
  /innhold/politikk-og-administrasjon/politikk/ordforeren/
  Ordføreren
  https://opengov.360online.com/Meetings/KVITSOY
  _blank
  Politiske møter og sakspapirer
  /innhold/politikk-og-administrasjon/politikk/politisk-motekalender-motedokumenter/
  Tidligere politiske saker
  /innhold/politikk-og-administrasjon/politikk/styrer-rad-og-utvalg/
  Styrer, råd og utvalg
  https://www.kontrollutv.no/kontrollutvalgene/kvitsy-kontrollutvalg
  _blank
  Kontrollutvalget i Kvitsøy
  /innhold/politikk-og-administrasjon/politikk/politisk-motereglement/
  Politisk møtereglement
  /innhold/politikk-og-administrasjon/politikk/innbyggerforslag/
  _blank
  Innbyggerforslag
  /innhold/politikk-og-administrasjon/politikk/folkevalgte-2023-2027/
  Folkevalgte 2023-2027
  /globalassets/dokument/politisk-motekalender/moteplan-2023---forslag-til-kst-25.10.2023.pdf
  Vedtatt politisk møteplan 2023
  /globalassets/dokument/politisk-motekalender/politisk-moteplan-2024.pdf
  Vedtatt politisk møteplan 2024
  Administrasjon
  /innhold/politikk-og-administrasjon/administrasjon/kommunedirektoren/
  Kommunedirektøren
  /innhold/politikk-og-administrasjon/administrasjon/radmannens-ledergruppe/
  Kommunedirektørens ledergruppe
  /innhold/politikk-og-administrasjon/administrasjon/organisasjonen/
  Organisasjonen og organisasjonskart
  /innhold/politikk-og-administrasjon/administrasjon/delegeringsreglement/
  Delegeringsreglement
  Kommunale eierskap og samarbeid
  /innhold/politikk-og-administrasjon/kommunale-eierskap-og-samarbeid/interkommunale-samarbeid/
  Interkommunale samarbeid
  /innhold/politikk-og-administrasjon/kommunale-eierskap-og-samarbeid/interkommunale-selskap/
  Interkommunale selskap
  Økonomi
  /innhold/politikk-og-administrasjon/okonomi/eiendomsskatt/
  Eiendomsskatt
  /innhold/politikk-og-administrasjon/okonomi/elektronisk-faktura-til-kommunen/
  Elektronisk faktura til kommunen
  /innhold/politikk-og-administrasjon/okonomi/skatteoppkrever/
  Skatteoppkrever
  /innhold/politikk-og-administrasjon/okonomi/prisliste/
  Prisliste
  /innhold/politikk-og-administrasjon/okonomi/finansreglement/
  Finansreglement
  /innhold/politikk-og-administrasjon/okonomi/kommunal-fakturering/
  Kommunal fakturering
  /innhold/politikk-og-administrasjon/okonomi/budsjett/
  Budsjett
  /innhold/politikk-og-administrasjon/okonomi/arsmelding-og-regnskap/
  Årsmelding og regnskap
  Administrative tjenester
  /innhold/politikk-og-administrasjon/administrative-tjenester/borgerlig-vigsel/
  Borgerlig vigsel
  ~/link/271d6b18c99f45b6b3869d3e5511448a.aspx
  Førstelinjerettshjelp
  /innhold/politikk-og-administrasjon/administrative-tjenester/skjenkebevilling/
  Skjenkebevilling
  Arkiv
  /innhold/politikk-og-administrasjon/arkiv/arkiv-og-post/
  Arkiv og post
  /innhold/politikk-og-administrasjon/arkiv/arkivplan/
  Arkivplan
  /innhold/politikk-og-administrasjon/arkiv/offentlig-postliste/
  Offentlig postliste
  /innhold/politikk-og-administrasjon/arkiv/foresporsel-om-innsyn/
  Forespørsel om innsyn
  /innhold/politikk-og-administrasjon/arkiv/personvern/
  Personvern
  Næring
  /innhold/politikk-og-administrasjon/naring/naringsliv-pa-kvitsoy/
  Næringsliv på Kvitsøy
  /innhold/politikk-og-administrasjon/naring/naringsplan/
  Næringsplan
  /innhold/politikk-og-administrasjon/naring/lokalt-naringsfond/
  Lokalt næringsfond
  /innhold/politikk-og-administrasjon/naring/etablere-egen-bedrift/
  Etablere egen bedrift?
  /innhold/politikk-og-administrasjon/naring/bevillinger/
  Bevillinger
  /innhold/politikk-og-administrasjon/naring/nyhetsbrev/
  Nyhetsbrev
  Digital kommunikasjon
  /innhold/politikk-og-administrasjon/digital-kommunikasjon/min-side/
  Min Side
  /innhold/politikk-og-administrasjon/digital-kommunikasjon/edialog/
  Edialog
  /innhold/politikk-og-administrasjon/digital-kommunikasjon/sms-varsling/
  SMS-Varsling
  /innhold/politikk-og-administrasjon/digital-kommunikasjon/facebook/
  Facebook
  Ledige stillinger
  /innhold/politikk-og-administrasjon/ledige-stillinger/ledige-stillinger-i-kvitsoy-kommune/
  Ledige stillinger i Kvitsøy kommune
  /innhold/politikk-og-administrasjon/ledige-stillinger/forsknings--og-studiestipend/
  Forsknings- og studiestipend
  /innhold/politikk-og-administrasjon/ledige-stillinger/er-du-sykepleierstudent/
  Er du sykepleierstudent?
  Personal
  /innhold/politikk-og-administrasjon/personal/personal/
  Personal
  Beredskap
  /innhold/politikk-og-administrasjon/beredskap/beredskap-i-kvitsoy-kommune/
  Beredskap i Kvitsøy kommune
  /innhold/politikk-og-administrasjon/beredskap/koronaviruset/
  Koronaviruset
  Om Kvitsøy
  /om-kvitsoy
  Severdigheter
  /innhold/kultur/kultursentrum-groningen/kvitsoy-hummermuseum/
  Kvitsøy hummermuseum
  /innhold/kvitsoy/severdigheter/kvitsoy-kirke/
  Kvitsøy kirke
  /innhold/kvitsoy/severdigheter/trafikksentralen/
  Trafikksentralen
  /innhold/kultur/kvitsoy-fyr/kvitsoy-fyr/
  Kvitsøy fyr
  /innhold/kvitsoy/severdigheter/steinkorset-og-st.-clemens-kirkeruin/
  Steinkorset og St. Clemens kirkeruin
  /innhold/kvitsoy/severdigheter/booking-av-guide/
  Booking av guide
  /innhold/kvitsoy/severdigheter/visitkvitsoy/
  VisitKvitsøy
  Om Kvitsøy
  /innhold/kvitsoy/mat-og-opplevelser/
  _top
  Mat og aktiviteter
  /innhold/kvitsoy/provebo-kvitsoy/
  Prøvebo Kvitsøy
  /innhold/kvitsoy/historie/kommunens-historie/
  Kommunens historie
  /innhold/kvitsoy/historie/bygdebok/
  Bygdebok
  /innhold/kvitsoy/historie/kvitsoy-i-bilder/
  Kvitsøy i bilder
  Friluft og turområder
  /innhold/kvitsoy/friluft-og-tur/turomrader/
  Turområder
  /innhold/kvitsoy/friluft-og-tur/allemannsretten/
  Allemannsretten
  /innhold/kvitsoy/friluft-og-tur/fuglefredningsomrade-paa-eime/
  Fuglefredningsområde på Eime
  /innhold/kvitsoy/friluft-og-tur/dronebruk/
  Dronebruk
  /innhold/kvitsoy/friluft-og-tur/hundepark/
  Hundepark
  /innhold/kvitsoy/friluft-og-tur/kano-til-utlan/
  Kano til utlån
  Overnatting
  /innhold/kvitsoy/overnatting/kvitsoy-maritime-senter/
  Kvitsøy maritime senter
  /innhold/kvitsoy/overnatting/bobil-og-telt/
  Bobil og telt
  /innhold/kvitsoy/overnatting/private-overnattingsmuligheter/
  Andre overnattingsmuligheter
  Transport
  /innhold/kvitsoy/offentlig-transport/avstander-pa-kvitsoy/
  Hvordan komme seg rundt på øya
  /innhold/kvitsoy/offentlig-transport/buss-pa-kvitsoy/
  Buss på Kvitsøy
  /innhold/kvitsoy/offentlig-transport/ferjesamband/
  Ferjesamband
  /innhold/kvitsoy/offentlig-transport/hurtigbat/
  Hurtigbåt
  /innhold/kvitsoy/offentlig-transport/buss-tilfra-mekjarvik/
  Buss til/fra Mekjarvik
  /innhold/kvitsoy/offentlig-transport/tt-turer/
  TT-turer
  Gjestebrygger og havner
  /innhold/teknisk-og-plan/havner2/gjestehavner/
  Gjestehavner
  /innhold/kvitsoy/gjestebrygge-og-havner/batvett-og-nattero/
  Båtvett og nattero
  Butikker og tilbud
  /innhold/kvitsoy/butikker-og-tilbud/coop-marked/
  Coop Prix
  /innhold/kvitsoy/butikker-og-tilbud/drivstoff/
  Drivstoff
  Idrettsanlegg og lekeplasser
  /innhold/kvitsoy/idrettsanlegg-og-lekeplasser/kvitsoy-aktivitetshall/
  Kvitsøy aktivitetshall
  /innhold/kvitsoy/idrettsanlegg-og-lekeplasser/klatrepark-pa-vollsoy/
  Klatrepark på Vollsøy
  /innhold/kvitsoy/idrettsanlegg-og-lekeplasser/lekeplasser/
  Lekeplasser