Du er her: Hjem / Nyheter / Endring i åpningstid Kvitsøy legekontor uke 43

Endring i åpningstid Kvitsøy legekontor uke 43

På grunn av ferie og sykefravær så har legekontoret åpent tirsdag aften for planlagte timer.

Innhold

    Dersom du trenger legehjelp på dagtid (08.00-15.30) ringe RMS (Randaberg Medisinske Senter) på Randaberg. Tlf: 51 73 40 40.

    På kveldstid og i helger ringer du legevakten tlf: 116 117

    For øyeblikkelig hjelp ved alvorlige hendelser ring 113

    Helse, omsorg og velferd
    /helse-omsorg-og-velferd
    Sykehjem
    /innhold/helse-omsorg-velferd/sykehjem/kvitsoy-sykehjem/
    Kvitsøy sykehjem
    /innhold/helse-omsorg-velferd/sykehjem/omsorgsboliger/
    Omsorgsboliger
    /innhold/helse-omsorg-velferd/sykehjem/soke-om-opphold/
    Søke om opphold
    Legekontor
    /innhold/helse-omsorg-velferd/legekontor/kvitsoy_legekontor/
    Kvitsøy legekontor
    /innhold/helse-omsorg-velferd/legekontor/legevaktordning/
    Legevaktordning
    /innhold/helse-omsorg-velferd/legekontor/oyeblikkelig-hjelp/
    Øyeblikkelig hjelp
    /innhold/helse-omsorg-velferd/legekontor/kontaktinformasjon-for-sus/
    Kontaktinformasjon for SUS
    Helsestasjon
    /innhold/helse-omsorg-velferd/helsestasjon/helsestasjon-for-barn-og-unge/
    Helsestasjon for barn og unge
    /innhold/helse-omsorg-velferd/helsestasjon/skolehelsetjeneste/
    Skolehelsetjeneste
    /innhold/helse-omsorg-velferd/helsestasjon/svangerskapsoppfolging/
    Svangerskapsoppfølging
    Avlastning
    /innhold/helse-omsorg-velferd/avlastning/stottekontakt/
    Støttekontakt
    /innhold/helse-omsorg-velferd/avlastning/omsorgslonn/
    Omsorgslønn
    /innhold/helse-omsorg-velferd/avlastning/soke-om-avlastning/
    Søke om avlastning
    Barnevern
    /innhold/helse-omsorg-velferd/barnevern2/barneverntjenesten/
    Barneverntjenesten
    /innhold/helse-omsorg-velferd/barnevern2/fosterhjem/
    Fosterhjem
    /innhold/helse-omsorg-velferd/barnevern2/besokshjem2/
    Besøkshjem
    /innhold/helse-omsorg-velferd/barnevern2/bekymringsmelding-til-barnevernet/
    Bekymringsmelding til barnevernet
    NAV og sosiale tjenester
    /innhold/helse-omsorg-velferd/nav-og-sosiale-tjenester/nav/
    NAV
    /innhold/helse-omsorg-velferd/nav-og-sosiale-tjenester/kommunal-bolig/
    Kommunal bolig
    /innhold/helse-omsorg-velferd/nav-og-sosiale-tjenester/bostotte/
    Bostøtte
    /innhold/helse-omsorg-velferd/nav-og-sosiale-tjenester/introduksjonsprogram-for-flyktninger/
    Introduksjonsprogram for flyktninger
    /innhold/helse-omsorg-velferd/nav-og-sosiale-tjenester/startlan/
    Startlån
    Krisesenter
    /innhold/helse-omsorg-velferd/krisesenter/krisesenter/
    Krisesenter
    Hjemmetjenester og tilbud for eldre
    /innhold/helse-omsorg-velferd/hjemmetjenester-og-tilbud-for-eldre/matombringing/
    Matombringing
    /innhold/helse-omsorg-velferd/hjemmetjenester-og-tilbud-for-eldre/hjemmesykepleie/
    Hjemmesykepleie
    /innhold/helse-omsorg-velferd/hjemmetjenester-og-tilbud-for-eldre/hjelpemidler/
    Hjelpemidler
    /innhold/helse-omsorg-velferd/hjemmetjenester-og-tilbud-for-eldre/hummeren-aktivitetssenter/
    Hummeren aktivitetssenter
    Helsetjenester
    /innhold/helse-omsorg-velferd/helsetjenester2/fysioterapi/
    Fysioterapi
    /innhold/helse-omsorg-velferd/helsetjenester2/psykisk-helse/
    Psykisk helse
    /innhold/helse-omsorg-velferd/helsetjenester2/tannlege/
    Tannlege
    /innhold/helse-omsorg-velferd/helsetjenester2/kvitsoy-helsebil/
    Kvitsøy helsebil
    /innhold/helse-omsorg-velferd/helsetjenester2/tt-kort/
    TT-kort
    /innhold/helse-omsorg-velferd/helsetjenester2/soke-om-helse--og-omsorgstjenester/
    Søke om helse- og omsorgstjenester
    /innhold/helse-omsorg-velferd/helsetjenester2/pasientreise/
    Pasientreise
    /innhold/helse-omsorg-velferd/helsetjenester2/ergoterapi/
    Ergoterapi
    Hjelpetelefoner og konfliktrådet
    /innhold/helse-omsorg-velferd/hjelpetelefoner/parorendelinjen/
    Pårørendelinjen
    /innhold/helse-omsorg-velferd/hjelpetelefoner/hjelpetelefonen-for-seksuelt-misbrukte/
    Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte
    /innhold/helse-omsorg-velferd/hjelpetelefoner/konfliktradet/
    Konfliktrådet
    Barnehage og skole
    /barnehage-og-skole
    ~/link/c71c3ff5687c4670bb87f468becc8ffa.aspx
    Barnehager i Randaberg
    Barnehager i Randaberg
    Skole
    /innhold/barnehage-og-skole/kvitsoy-skole/kvitsoy-skole/
    Kvitsøy skole
    /innhold/barnehage-og-skole/kvitsoy-skole/nettside-kvitsoy-skole/
    Kvitsøy skoles nettside
    /innhold/barnehage-og-skole/kvitsoy-skole/skolerute/
    Skolerute
    /innhold/barnehage-og-skole/kvitsoy-skole/spesialundervisning/
    Spesialundervisning
    /innhold/barnehage-og-skole/kvitsoy-skole/permisjonsfritak/
    Permisjonsfritak
    /innhold/barnehage-og-skole/kvitsoy-skole/krle-fritak/
    KRLE-fritak
    /innhold/barnehage-og-skole/skolehelsetjenesten/skolehelsetjenesten/
    Skolehelsetjenesten
    SFO
    /innhold/barnehage-og-skole/kvitsoy-sfo/kvitsoy-sfo/
    Kvitsøy SFO
    /innhold/barnehage-og-skole/kvitsoy-sfo/vedtekter-for-sfo/
    Vedtekter for SFO
    /innhold/barnehage-og-skole/kvitsoy-sfo/soke-om-plass-i-sfo/
    Søke om plass i SFO
    /innhold/barnehage-og-skole/kvitsoy-sfo/tegn-pa-god-praksis-i-kvitsoy-sfo/
    Tegn på god praksis i Kvitsøy SFO
    Barnehage
    /innhold/barnehage-og-skole/kvitsoy-barnehage/kvitsoy-barnehage/
    Kvitsøy barnehage
    /innhold/barnehage-og-skole/kvitsoy-barnehage/arsplan/
    Årsplan
    /innhold/barnehage-og-skole/kvitsoy-barnehage/reglement-for-barnehagen/
    Reglement for barnehagen
    /innhold/barnehage-og-skole/kvitsoy-barnehage/redusert-foreldrebetaling/
    Redusert foreldrebetaling
    /innhold/barnehage-og-skole/kvitsoy-barnehage/soke-barnehageplass/
    Søke barnehageplass
    /innhold/barnehage-og-skole/kvitsoy-barnehage/nettside-kvitsoy-barnehage/
    Barnehagens nettside
    PP-tjeneste
    /innhold/barnehage-og-skole/ppt/randaberg-interkommunale-pp-tjeneste/
    Randaberg Interkommunale PP-tjeneste
    Teknisk og plan
    /teknisk-og-plan
    Skal du bygge?
    /innhold/teknisk-og-plan/skal-du-bygge/maa-jeg-soke/
    Må jeg søke?
    /innhold/teknisk-og-plan/skal-du-bygge/bygge-uten-a-soke/
    Bygge uten å søke
    /innhold/teknisk-og-plan/skal-du-bygge/dispensasjon/
    Dispensasjon
    /innhold/teknisk-og-plan/skal-du-bygge/hvor-mye-kan-jeg-bygge/
    Hvor mye kan jeg bygge?
    /innhold/teknisk-og-plan/skal-du-bygge/tegne-og-plassere-tiltaket/
    Tegne og plassere tiltaket
    /innhold/teknisk-og-plan/skal-du-bygge/informere-naboer/
    Informere naboer
    /innhold/teknisk-og-plan/skal-du-bygge/sende-soknad-til-kommunen/
    Sende søknad til kommunen
    /innhold/teknisk-og-plan/skal-du-bygge/nar-tiltaket-er-ferdig/
    Når tiltaket er ferdig
    /innhold/teknisk-og-plan/skal-du-bygge/sporsmal-om-byggesak/
    Spørsmål om byggesak
    Boplikt og konsesjon
    /innhold/teknisk-og-plan/boplikt-og-konsesjon2/boplikt-og-konsesjon/
    Boplikt og konsesjon
    Kart
    /innhold/teknisk-og-plan/kart2/e-torg/
    e-torg
    /innhold/teknisk-og-plan/kart2/e-Bygg-Web/
    eByggWeb
    /innhold/teknisk-og-plan/kart2/smartkommunekart/
    Smartkommunekart
    /innhold/teknisk-og-plan/kart2/kart-pa-nett/
    Kart på nett
    Planer
    /innhold/teknisk-og-plan/planer/kommuneplan2/
    Kommuneplan
    /innhold/teknisk-og-plan/planer/temaplaner-planer/
    Temaplaner
    /innhold/teknisk-og-plan/planer/reguleringsplaner/
    Reguleringsplaner
    /innhold/teknisk-og-plan/planer/planarbeid-og-kunngjoringer/
    Planarbeid og kunngjøringer
    /innhold/teknisk-og-plan/planer/arealplan/
    Arealplan
    /innhold/teknisk-og-plan/planer/endring-av-arealplaner/
    Endring av arealplaner
    /innhold/teknisk-og-plan/planer/planstrategi/
    Planstrategi
    /innhold/teknisk-og-plan/planer/sporsmal-om-planer/
    Spørsmål om planer
    Seksjonering, deling og oppmåling
    /innhold/teknisk-og-plan/seksjonering-deling-og-oppmaling/oppmaling/
    Oppmåling
    /innhold/teknisk-og-plan/seksjonering-deling-og-oppmaling/eierseksjonering/
    Eierseksjonering
    /innhold/teknisk-og-plan/seksjonering-deling-og-oppmaling/oppdeling-av-eiendom/
    Oppdeling av eiendom
    /innhold/teknisk-og-plan/seksjonering-deling-og-oppmaling/geodata/
    Geodata
    Landbruk
    /innhold/teknisk-og-plan/landbruk2/landbrukskontoret/
    Landbrukskontoret
    /innhold/teknisk-og-plan/landbruk2/veterinarvakt/
    Veterinærvakt
    /innhold/teknisk-og-plan/landbruk2/smadyrvakt/
    Smådyrvakt
    /innhold/teknisk-og-plan/landbruk2/driveplikt/
    Driveplikt
    /innhold/teknisk-og-plan/landbruk2/landbruksvei---bygg/
    Landbruksvei - bygg
    /innhold/teknisk-og-plan/landbruk2/gragas/
    Grågås
    VAR - vann, avløp og renovasjon
    /innhold/teknisk-og-plan/var/IVAR/
    IVAR
    /innhold/teknisk-og-plan/var/kvitsoy-miljostasjon/
    Kvitsøy miljøstasjon
    /innhold/teknisk-og-plan/var/renovasjon/
    Renovasjon
    /innhold/teknisk-og-plan/var/vann-avlop/
    Vann og avløp
    Brannvesenet
    /innhold/teknisk-og-plan/brannvesen2/Rogaland-brann-og-redning-IKS/
    Rogaland brann og redning IKS
    /innhold/teknisk-og-plan/brannvesen2/brannstasjonen-pa-kvitsoy/
    Brannstasjonen på Kvitsøy
    /innhold/teknisk-og-plan/brannvesen2/feiing/
    Feiing
    /innhold/teknisk-og-plan/brannvesen2/sankthansbal/
    Sankthansbål
    Havner
    /innhold/teknisk-og-plan/havner2/soke-om-kommunal-batplass/
    Søke om kommunal båtplass
    /innhold/teknisk-og-plan/havner2/gjestehavner/
    Gjestehavner
    /innhold/teknisk-og-plan/havner2/vollsoy-kai/
    Vollsøy kai
    /innhold/teknisk-og-plan/havner2/tillatelse-havne--og-farvannsloven/
    Havne- og farvannsloven
    Vei
    /innhold/teknisk-og-plan/vei/vei/
    Vei
    /innhold/teknisk-og-plan/vei/e-39-rogfast/
    E-39 Rogfast
    /innhold/teknisk-og-plan/vei/gravemelding-og-varsling-om-veiarbeid/
    Gravemelding og varsling om veiarbeid
    /innhold/teknisk-og-plan/vei/privat-avkjorsel-fra-offentlig-vei/
    Privat avkjørsel fra offentlig vei
    /innhold/teknisk-og-plan/vei/gatelys/
    Gatelys
    Varsle om feil
    /innhold/teknisk-og-plan/varsle-om-feil2/varsle-om-feil/
    Varsle om feil
    Prisliste
    /innhold/teknisk-og-plan/prisliste/oppdeling-av-eiendom/
    Prisliste
    Kultur
    /kultur
    Faste kulturarrangementer
    /innhold/kultur/kulturarrangementer/ukm/
    UKM
    /innhold/kultur/kulturarrangementer/hummerhelg/
    Hummerhelg
    /innhold/kultur/kulturarrangementer/mote-med-frivillige/
    Møte med frivillige
    Utleiekalender for kommunale møterom / lokaler
    /innhold/kultur/utleiekalender/utleiekalender/
    Utleiekalender for kommunale møterom / lokaler
    Tildeling av priser og kulturmidler
    /innhold/kultur/tildeling-av-priser-og-kulturmidler/kulturmidler/
    Kulturmidler
    /innhold/kultur/tildeling-av-priser-og-kulturmidler/soke-om-kulturmidler/
    Søke om kulturmidler
    /innhold/kultur/tildeling-av-priser-og-kulturmidler/byggeskikkpris/
    Byggeskikkpris
    /innhold/kultur/tildeling-av-priser-og-kulturmidler/kulturpris/
    Kulturpris
    Kulturminner
    /innhold/kultur/kulturminner/kulturminner/
    Kulturminner
    /innhold/kultur/kulturminner/kulturlandskapsprisen/
    Kulturlandskapsprisen
    /innhold/kultur/kulturminner/kulturminnesok/
    Kulturminnesøk
    Bibliotek
    /innhold/kultur/bibliotek/kvitsoy-folkebibliotek/
    Kvitsøy folkebibliotek
    Kulturskolen
    /innhold/kultur/kulturskolen2/kvitsoy-kulturskole/
    Kvitsøy kulturskole
    /innhold/kultur/kulturskolen2/soke-om-elevplass/
    Søke om elevplass
    Kulturkalender
    /innhold/kultur/kulturkalender/kulturkalender/
    Kulturkalender
    /innhold/kultur/kulturkalender/frivillige-lag-og-foreninger/
    Frivillige lag og foreninger
    Kultursentrum Grøningen
    /innhold/kultur/kultursentrum-groningen/kultursentrum-groningen/
    Kultursentrum Grøningen
    /innhold/kultur/kultursentrum-groningen/kvitsoy-hummermuseum/
    Kvitsøy hummermuseum
    /innhold/kultur/kultursentrum-groningen/hummerklekkeriet/
    Hummerklekkeriet
    /innhold/kultur/kultursentrum-groningen/fiskemottaket/
    Fiskemottaket
    /innhold/kultur/kultursentrum-groningen/kvitsoy-1/
    Kvitsøy 1
    Kvitsøy fyr
    /innhold/kultur/kvitsoy-fyr/kvitsoy-fyr/
    Kvitsøy fyr
    /innhold/kultur/kvitsoy-fyr/en-kjede-av-fyr/
    En kjede av fyr
    Politikk og administrasjon
    /politikk-og-administrasjon
    /innhold/politikk-og-administrasjon/politikk/innbyggerforslag/
    Innbyggerforslag
    Innbyggerforslag
    Politikk
    /innhold/politikk-og-administrasjon/politikk/ordforeren/
    Ordføreren
    https://opengov.360online.com/Meetings/KVITSOY
    _blank
    Politiske møter og sakspapirer
    /innhold/politikk-og-administrasjon/politikk/politisk-motekalender-motedokumenter/
    Tidligere politiske saker
    /innhold/politikk-og-administrasjon/politikk/styrer-rad-og-utvalg/
    Styrer, råd og utvalg
    https://www.kontrollutv.no/kontrollutvalgene
    _blank
    Kontrollutvalget i Kvitsøy
    /innhold/politikk-og-administrasjon/politikk/politisk-motereglement/
    Politisk møtereglement
    /innhold/politikk-og-administrasjon/politikk/innbyggerforslag/
    _blank
    Innbyggerforslag
    /innhold/politikk-og-administrasjon/politikk/politikere/
    Kontaktinfo politikere
    Administrasjon
    /innhold/politikk-og-administrasjon/administrasjon/radmannen/
    Rådmannen
    /innhold/politikk-og-administrasjon/administrasjon/radmannens-ledergruppe/
    Rådmannens ledergruppe
    /innhold/politikk-og-administrasjon/administrasjon/organisasjonen/
    Organisasjonen og organisasjonskart
    /innhold/politikk-og-administrasjon/administrasjon/delegeringsreglement/
    Delegeringsreglement
    Kommunale eierskap og samarbeid
    /innhold/politikk-og-administrasjon/kommunale-eierskap-og-samarbeid/interkommunale-samarbeid/
    Interkommunale samarbeid
    /innhold/politikk-og-administrasjon/kommunale-eierskap-og-samarbeid/interkommunale-selskap/
    Interkommunale selskap
    Økonomi
    /innhold/politikk-og-administrasjon/okonomi/eiendomsskatt/
    Eiendomsskatt
    /innhold/politikk-og-administrasjon/okonomi/elektronisk-faktura-til-kommunen/
    Elektronisk faktura til kommunen
    /innhold/politikk-og-administrasjon/okonomi/skatteoppkrever/
    Skatteoppkrever
    /innhold/politikk-og-administrasjon/okonomi/prisliste/
    Prisliste
    /innhold/politikk-og-administrasjon/okonomi/finansreglement/
    Finansreglement
    /innhold/politikk-og-administrasjon/okonomi/kommunal-fakturering/
    Kommunal fakturering
    /innhold/politikk-og-administrasjon/okonomi/budsjett/
    Budsjett
    /innhold/politikk-og-administrasjon/okonomi/arsmelding-og-regnskap/
    Årsmelding og regnskap
    Administrative tjenester
    /innhold/politikk-og-administrasjon/administrative-tjenester/borgerlig-vigsel/
    Borgerlig vigsel
    /innhold/politikk-og-administrasjon/administrative-tjenester/forstelinjerettshjelp/
    Førstelinjerettshjelp
    /innhold/politikk-og-administrasjon/administrative-tjenester/skjenkebevilling/
    Skjenkebevilling
    Arkiv
    /innhold/politikk-og-administrasjon/arkiv/arkiv-og-post/
    Arkiv og post
    /innhold/politikk-og-administrasjon/arkiv/arkivplan/
    Arkivplan
    /innhold/politikk-og-administrasjon/arkiv/offentlig-postliste/
    Offentlig postliste
    /innhold/politikk-og-administrasjon/arkiv/foresporsel-om-innsyn/
    Forespørsel om innsyn
    /innhold/politikk-og-administrasjon/arkiv/personvern/
    Personvern
    Næring
    /innhold/politikk-og-administrasjon/naring/naringsliv-pa-kvitsoy/
    Næringsliv på Kvitsøy
    /innhold/politikk-og-administrasjon/naring/naringsplan/
    Næringsplan
    /innhold/politikk-og-administrasjon/naring/lokalt-naringsfond/
    Lokalt næringsfond
    /innhold/politikk-og-administrasjon/naring/etablere-egen-bedrift/
    Etablere egen bedrift?
    /innhold/politikk-og-administrasjon/naring/bevillinger/
    Bevillinger
    Digital kommunikasjon
    /innhold/politikk-og-administrasjon/digital-kommunikasjon/min-side/
    Min Side
    /innhold/politikk-og-administrasjon/digital-kommunikasjon/edialog/
    Edialog
    /innhold/politikk-og-administrasjon/digital-kommunikasjon/sms-varsling/
    SMS-Varsling
    /innhold/politikk-og-administrasjon/digital-kommunikasjon/facebook/
    Facebook
    Ledige stillinger
    /innhold/politikk-og-administrasjon/ledige-stillinger/ledige-stillinger-i-kvitsoy-kommune/
    Ledige stillinger i Kvitsøy kommune
    Personal
    /innhold/politikk-og-administrasjon/personal/personal/
    Personal
    Beredskap
    /innhold/politikk-og-administrasjon/beredskap/beredskap-i-kvitsoy-kommune/
    Beredskap i Kvitsøy kommune
    /innhold/politikk-og-administrasjon/beredskap/koronaviruset/
    Koronaviruset
    Om Kvitsøy
    /om-kvitsoy
    Severdigheter
    /innhold/kultur/kultursentrum-groningen/kvitsoy-hummermuseum/
    Kvitsøy hummermuseum
    /innhold/kvitsoy/severdigheter/kvitsoy-kirke/
    Kvitsøy kirke
    /innhold/kvitsoy/severdigheter/trafikksentralen/
    Trafikksentralen
    /innhold/kultur/kvitsoy-fyr/kvitsoy-fyr/
    Kvitsøy fyr
    /innhold/kvitsoy/severdigheter/steinkorset-og-st.-clemens-kirkeruin/
    Steinkorset og St. Clemens kirkeruin
    /innhold/kvitsoy/severdigheter/booking-av-guide/
    Booking av guide
    Om Kvitsøy
    /innhold/kvitsoy/mat-og-opplevelser/
    _top
    Mat og aktiviteter
    /innhold/kvitsoy/provebo-kvitsoy/
    Prøvebo Kvitsøy
    /innhold/kvitsoy/historie/kommunens-historie/
    Kommunens historie
    /innhold/kvitsoy/historie/bygdebok/
    Bygdebok
    /innhold/kvitsoy/historie/kvitsoy-i-bilder/
    Kvitsøy i bilder
    Friluft og turområder
    /innhold/kvitsoy/friluft-og-tur/turomrader/
    Turområder
    /innhold/kvitsoy/friluft-og-tur/allemannsretten/
    Allemannsretten
    /innhold/kvitsoy/friluft-og-tur/fuglefredningsomrade-paa-eime/
    Fuglefredningsområde på Eime
    /innhold/kvitsoy/friluft-og-tur/dronebruk/
    Dronebruk
    /innhold/kvitsoy/friluft-og-tur/hundepark/
    Hundepark
    /innhold/kvitsoy/friluft-og-tur/kano-til-utlan/
    Kano til utlån
    Overnatting
    /innhold/kvitsoy/overnatting/kvitsoy-maritime-senter/
    Kvitsøy maritime senter
    /innhold/kvitsoy/overnatting/bobil-og-telt/
    Bobil og telt
    /innhold/kvitsoy/overnatting/private-overnattingsmuligheter/
    Andre overnattingsmuligheter
    Offentlig transport
    /innhold/kvitsoy/offentlig-transport/ferjesamband/
    Ferjesamband
    /innhold/kvitsoy/offentlig-transport/hurtigbat/
    Hurtigbåt
    /innhold/kvitsoy/offentlig-transport/buss-tilfra-mekjarvik/
    Buss til/fra Mekjarvik
    /innhold/kvitsoy/offentlig-transport/buss-pa-kvitsoy/
    Buss på Kvitsøy
    Gjestebrygger og havner
    /innhold/teknisk-og-plan/havner2/gjestehavner/
    Gjestehavner
    /innhold/kvitsoy/gjestebrygge-og-havner/batvett-og-nattero/
    Båtvett og nattero
    Butikker og tilbud
    /innhold/kvitsoy/butikker-og-tilbud/coop-marked/
    Coop Prix
    /innhold/kvitsoy/butikker-og-tilbud/drivstoff/
    Drivstoff
    Idrettsanlegg og lekeplasser
    /innhold/kvitsoy/idrettsanlegg-og-lekeplasser/kvitsoy-aktivitetshall/
    Kvitsøy aktivitetshall
    /innhold/kvitsoy/idrettsanlegg-og-lekeplasser/klatrepark-pa-vollsoy/
    Klatrepark på Vollsøy
    /innhold/kvitsoy/idrettsanlegg-og-lekeplasser/lekeplasser/
    Lekeplasser